Shop Forum More Submit  Join Login
Pratice::HA2693 support stamp by KaiiKaii Pratice::HA2693 support stamp by KaiiKaii
For :iconha2693:
You need a support stamp XD!

Hey~I'm having fun making stamp right now :rofl:

*shot myself* I need to get back, need to done New Year treat >w<!

Tớ mới tậ-p làm nên còn ... lắm :D~ từ từ tớ tậ-p thêm nhiều sẽ làm cái tốt hơn nhé XD~

Art by :iconha2693:
Add a Comment:
 
:iconha2693:
HA2693 Featured By Owner Dec 28, 2009
Woa ;_; Stamp động này ;_;~ Bạn Kai làm tớ hạnh phúc phát điên 2 hôm nay ấy ;_;
yêu quá ;_;
Reply
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Dec 28, 2009  Hobbyist Digital Artist
Cậu thik là được X"D~
Có người xài là vui rồi :rofl:~
Yêu~ :"> :huggle:
Reply
:iconha2693:
HA2693 Featured By Owner Dec 28, 2009
:hug::hug:
p/S : đang vẽ 2 bé này '3'~
xong thì tớ sẽ gửi qua YM :">
Reply
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Dec 28, 2009  Hobbyist Digital Artist
Kya kya kya XDDDDD~~~~:">
Mà còn lâu không '_'? Tớ sắ-p bị lôi đi... ngủ :rofl:
Mai onl giờ nào XD?~
Reply
:iconha2693:
HA2693 Featured By Owner Dec 28, 2009
chắc tầm tối mai :"D
Reply
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Dec 28, 2009  Hobbyist Digital Artist
Yay~X"D
Reply
:iconcaptainkai01869:
CaptainKai01869 Featured By Owner Dec 28, 2009
Awesome stamp :D
Reply
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Dec 28, 2009  Hobbyist Digital Artist
Thanks :3~
Reply
:iconcaptainkai01869:
CaptainKai01869 Featured By Owner Dec 28, 2009
You're welcome :meow:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 27, 2009
Image Size
19.8 KB
Resolution
101×57
Link
Thumb

Stats

Views
845
Favourites
9 (who?)
Comments
9
Downloads
17

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.