Recommended for you
kadono's avatar
The Beast Awakens
By kadono   |   Watch
3 0 524 (1 Today)
Published: April 13, 2012
© 2012 - 2019 kadono
More fiddling with fractals. Still have a ways to go.

Parameters below:


Mandelbulb3Dv17{
Y.....U5...sE...w....2....UV5oLG6Kdzz8R8uS9PWHzj0apdDBnT.zH8eB35F7UQz.wTFG47Eszj
................................MkFLcepAQ/2........Y./..................y.2...LF
...........i8.../M.0/.....Ue/.../1....E2.....2QFqhk4fGgD/..........m0dkpXm1....U
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDV3jFtIh7ivP8TVS2ADgcymU.Gnzj.liDx5NosCcaUvHypo5D0JFwyCmPzsI4B/iDKGB0E.vs
avXxYtq/HontyMSsgsNQYZiD......oer.............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....zU/SY9.isFi.MZ5t0UTSY9.auFi.sg5t0UxSY9......I....k1.
..................kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3....F....8/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD/EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........26G4vXC.....VrZ4sbckz.kYsB6tF4uD.A4ZDRRZxz9/WYly
z1....UnFIbYQBwD.2xeX9gUVy1.RtQsZxOzzKU.LpD......YQj77VW6z1.yM0Of3mcz../9FIAUnzj
/6U0.wzzz1...................................Ao3E.U7Eg..PzFrd72.oQm2.kyDnueM.YXB
b.EnSt6Ul/k6Uk/.JR5.....a.l0.wMSElV2.M029..OuBa6K.U7Eg..2l5IQ6/.a.l0.sLTP/G3.M02
9..yyRL8Q.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E.....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo.UQ................................Ak.1
Ak.1................./........zD........kz1........wz.........zD................
................................................................................
.....................2.....3....5....wZOplKOVVbA..kRZ75.h/......................
.........6U.0.U................E........Uz1........sz...................kz9.....
........................6.A........../......../E........kz9........0./..........
................................/....E/...k0....BJaPbJaQo.UM.k4Km...............
.................k.1Ak.1A...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....6....kLnhKNr/EN1/EMgV3.Vl4.
........................4..........................sz.........xj........//2.....
................................................................................
........................................................}
Image size
7680x4320px 5.22 MB
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved