K-Kemp on DeviantArthttps://www.deviantart.com/k-kemp/art/jumpflat-109668725K-Kemp

Deviation Actions

K-Kemp's avatar

:jumpflat:

By
Published:
1.5K Views

Description

POL
I jak się podoba Wam moja nowa emotka ? Niestety nie da się z niej zrobić plz konta, bo ma więcej niż 15 kb D:


ENG

He he XD My flat jump emoticon. Very flat jump. Very flat :lmao:

Artwork (c) =Galloping-Horse
Image size
50x50px 70.48 KB
© 2009 - 2024 K-Kemp
Comments67
Veyf's avatar
Jak wejdzie będę jej używać. :D
Comments have been disabled for this deviation