Shop Forum More Submit  Join Login
Stig-Stig by K-Bladin Stig-Stig by K-Bladin
This guy has his own foot path.
:iconpileofbones:
Pileofbones Featured By Owner Jul 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
Elakt att bara äga en stig mitt ute i skogen :( Besökare får gå bredvid Stigs stig.
Reply
:iconk-bladin:
K-Bladin Featured By Owner Jul 1, 2014  Professional Digital Artist
De får nog gå på den om de frågar snällt.
Reply
:iconpileofbones:
Pileofbones Featured By Owner Jul 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
Hammaren ser farlig ut.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 1, 2014
Image Size
5.3 MB
Resolution
3500×3000
Link
Thumb

Stats

Views
209
Favourites
3 (who?)
Comments
3