Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant ͡° ͜ʖ ͡°Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 467 Deviations 1,591 Comments 14,073 Pageviews
×

Newest Deviations

YUJIN 21012019 by Jynosawffuenp YUJIN 21012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 6 0 KARD 21012019 by Jynosawffuenp KARD 21012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 2 0 (G) I-DLE 21012019 by Jynosawffuenp (G) I-DLE 21012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 9 2 {SHARE} PACK TEXTURE by Jynosawffuenp {SHARE} PACK TEXTURE :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 21 10 {SHARE} PACK TEXTURE by Jynosawffuenp {SHARE} PACK TEXTURE :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 54 25 {SHARE} PACK TEXTURE by Jynosawffuenp {SHARE} PACK TEXTURE :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 33 12 CHUNGHA 14012019 by Jynosawffuenp CHUNGHA 14012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 13 0 IRENE 14012019 by Jynosawffuenp IRENE 14012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 6 7 CHAEYEON 14012019 by Jynosawffuenp CHAEYEON 14012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 2 0 Debut of Jyno's World. by Jynosawffuenp Debut of Jyno's World. :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 12 0 SHARE. JYNO'S WORLD by Jynosawffuenp SHARE. JYNO'S WORLD :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 19 7 PSD CLR 047 by Jynosawffuenp PSD CLR 047 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 8 3 PSD CLR 046 by Jynosawffuenp PSD CLR 046 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 8 1 CHOI YENA 04012019 by Jynosawffuenp CHOI YENA 04012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 6 0 WANNA ONE 04012019 by Jynosawffuenp WANNA ONE 04012019 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 9 0 COLLABORATION w/ twinsie by Jynosawffuenp COLLABORATION w/ twinsie :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 9 2

Groups

Activity


YUJIN 21012019
gift to :iconantigatotat:
sinh nhật vui vẻ hehe -)))
ăn nhiều giống lợn nma xinh CREDIT: :iconbt2k3::iconshinbyun2k2: Pinkrush, Kang Daniel.
:iconjynosawffuenp:
Loading...
{SHARE} PACK TEXTURE

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD 

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD
CREDIT :iconjynosawffuenp: IF YOU USE
Bullet; Black  DON'T EDIT AGAIN Bullet; Black 
Bullet; Black THANKS TO USE! Bullet; Black 
Loading...
{SHARE} PACK TEXTURE

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD 

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD

WATCH + FAV + COMMENT= DOWNLOAD
CREDIT :iconjynosawffuenp: IF YOU USE
Bullet; Black  DON'T EDIT AGAIN Bullet; Black 
Bullet; Black THANKS TO USE! Bullet; Black 
Loading...

deviantID

Jynosawffuenp's Profile Picture
Jynosawffuenp
͡° ͜ʖ ͡°
Vietnam
Vô deviantart của mình các bạn sẽ thấy tràn ngập sự tươi roi rói của hè <3

Donate

Jynosawffuenp has started a donation pool!
81 / 1,000
donate nếu các cậu thích art của mình

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 29, 2018, 7:47:55 AM
  14
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Nov 2, 2017, 2:31:09 AM
  67

Comments


Add a Comment:
 
:iconmochidaisuki:
Mochidaisuki Featured By Owner Jan 11, 2019  New Deviant
Thanks for the fav!
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Jan 11, 2019
no problem! 
Reply
:iconshirojrxd:
ShirojrXD Featured By Owner Dec 18, 2018  Student Interface Designer
. Xin chào :'3 làm quen được chứ?
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Dec 31, 2018
hi cậu! xin lỗi bayh mới rep T^T 
sapsies 01er nhéeee
Reply
:iconshirojrxd:
ShirojrXD Featured By Owner Jan 7, 2019  Student Interface Designer
. gọi em là YoonHee 07er ạ
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Jan 7, 2019
sáp 01er nhéeee
Reply
(1 Reply)
:iconvitya2203:
Vitya2203 Featured By Owner Oct 19, 2018  Hobbyist Interface Designer
+watch?
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Dec 31, 2018
i don't watch back T^T 
if you want, you can unwatch me! that's ok
Reply
:iconkitashirakawaayaka:
KitashirakawaAyAkA Featured By Owner Sep 1, 2018  Student Interface Designer
Ghé nii <33
Reply
:iconjynosawffuenp:
Jynosawffuenp Featured By Owner Sep 3, 2018
ừm cảm ơn em <3 
Reply
Add a Comment: