JulieMin's avatar
[PNG PACK ] Yuri#1 render - Girls Generation
By JulieMin   |   Watch
56 1K (1 Today)
Published: January 19, 2014
© 2014 - 2019 JulieMin
Sắp tết rồi , còn học 1 tuần nữa là được nghỉ Tết!!! YOLO :D (Big Grin) :D (Big Grin)  

Chả biết nói thế nào về bộ này nữa , stock đẹp nhưng cắt xấu Sweating a little... 
_____________________________________________________________________________________________________________
 
 
Bullet; Red PNG cut by me
 
Bullet; Red Credit me if u use

Dowload :MediaFire

                     4Share


Pass : Năm sinh của nhà thơ Hữu Thỉnh ( tác giả bài thơ Sang Thu )Image size
1000x800px 210.22 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS3 Windows
Comments have been disabled for this deviation
©2019 DeviantArt
All Rights reserved