Juli2k1's avatar
11 Watchers1.9K Page Views2 Deviations

Collections

Comments0

Featured

Psd #146
31
130
PSD 4 by jungchanpark
47
285
PSD 057
80
254
1ST PACK TEXTURE
467
714
161013 // THE FIRST MIX TEXTURE BY XIAOXUE
249
400
PACK TEXTURE #04
108
153
SHARE PACK 9 TEXTURES MIX BY THUPHAM
107
108
Pastel Rainbow Custom Box Background
26
596
FREE Custom Box Background ~ Stars and Rainbows
122
720
Free Custom Box Batch of 10
52
798
Custom Box BG - Basic Stripes
40
379
CBox BG - Light Flurries
69
934
CBox BG - lucky Charms
21
294
CBox BG - Pretty in Plaid 2
78
675
CBox BG - Pretty in Plaid
116
480
[PNG PACK #674] GFriend - (Sunny Summer). PT3
4
113
[PNG PACK #666] GFriend - (Sunny Summer). PT2
11
117
[PNG PACK #663] GFriend - (Sunny Summer). PT1
26
228
SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM
175
170
[Tutorial] How to deleting text in image?
Xem KQ trước nè : Te vô : B1 : Vào web :   http://xiuxiu.web.meitu.com/main.html chờ nó load B2 : bấm ô chữ nhật ta khoanh để mở 1 hình có chữ cần xóa B3 : bấm cái tớ khoanh đỏ rồi bấm cái khoanh xanh B4 : Chỉnh size brush cho vừa với phần chữ ở chỗ ta khoanh đỏ B5 : Bôi lên phần chữ muốn xóa trên stock và chờ nó chạy : ~~ Tớ khuyên bạn là nên bôi t&
[PACK RENDER #1+2] IRENE AND WENDY
45
94
PACK PNG BAEKHYUN AND IRENE
95
217
[PACK RENDER #2] 5 PNGS IRENE - RED VELVET
46
104
[ Irene ] Nuovo #2
74
246
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In