Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Juli Nguyễn29/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 2 Deviations 217 Comments 1,545 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Pastel Rainbow Custom Box Background by Bunri Pastel Rainbow Custom Box Background :iconbunri:Bunri 576 25 FREE Custom Box Background ~ Stars and Rainbows by Sleeplesssmiles FREE Custom Box Background ~ Stars and Rainbows :iconsleeplesssmiles:Sleeplesssmiles 704 121 Free Custom Box Batch of 10 by Miisu Free Custom Box Batch of 10 :iconmiisu:Miisu 784 52 Custom Box BG - Basic Stripes by go-hero Custom Box BG - Basic Stripes :icongo-hero:go-hero 365 40 CBox BG - Light Flurries by firstfear CBox BG - Light Flurries :iconfirstfear:firstfear 891 66 CBox BG - lucky Charms by firstfear CBox BG - lucky Charms :iconfirstfear:firstfear 282 21 CBox BG - Pretty in Plaid 2 by firstfear CBox BG - Pretty in Plaid 2 :iconfirstfear:firstfear 663 77 CBox BG - Pretty in Plaid by firstfear CBox BG - Pretty in Plaid :iconfirstfear:firstfear 478 116 [PNG PACK #674] GFriend - (Sunny Summer). PT3 by fairyixing [PNG PACK #674] GFriend - (Sunny Summer). PT3 :iconfairyixing:fairyixing 81 3 [PNG PACK #666] GFriend - (Sunny Summer). PT2 by fairyixing [PNG PACK #666] GFriend - (Sunny Summer). PT2 :iconfairyixing:fairyixing 86 9 [PNG PACK #663] GFriend - (Sunny Summer). PT1 by fairyixing [PNG PACK #663] GFriend - (Sunny Summer). PT1 :iconfairyixing:fairyixing 156 21 SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM by TP4ever SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM :icontp4ever:TP4ever 159 175
Journal
[Tutorial] How to deleting text in image?
Xem KQ trước nè :
Te vô :
B1 : Vào web :   http://xiuxiu.web.meitu.com/main.html chờ nó load
B2 : bấm ô chữ nhật ta khoanh để mở 1 hình có chữ cần xóa 
B3 : bấm cái tớ khoanh đỏ rồi bấm cái khoanh xanh
B4 : Chỉnh size brush cho vừa với phần chữ ở chỗ ta khoanh đỏ
B5 : Bôi lên phần chữ muốn xóa trên stock và chờ nó chạy : 
~~ Tớ khuyên bạn là nên bôi từng chữ một để tránh bị nhòe và lag
~~ Sau nó :
B6 : Còn làm gì ? bôi tiếp đê ~~ từng chữ một nếu chữ quá to như trên
B
:iconHaniicucheooo:Haniicucheooo
:iconhaniicucheooo:Haniicucheooo 1 0
[PACK RENDER #1+2] IRENE AND WENDY by victorhwang [PACK RENDER #1+2] IRENE AND WENDY :iconvictorhwang:victorhwang 93 44 PACK PNG BAEKHYUN AND IRENE by victorhwang PACK PNG BAEKHYUN AND IRENE :iconvictorhwang:victorhwang 214 95 [PACK RENDER #2] 5 PNGS IRENE - RED VELVET by Risahhh [PACK RENDER #2] 5 PNGS IRENE - RED VELVET :iconrisahhh:Risahhh 101 45

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

Juli2k1's Profile Picture
Juli2k1
Juli Nguyễn
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconsarah--elizabeth:
Sarah--Elizabeth Featured By Owner May 17, 2016  Professional General Artist
Thanks for the watch Sugar!
You may also enjoy my YouTube and Instagram <3
Youtube.com/swandzz
Instagram.com/swandzz (Selfies/modeling)
Instagram.com/PintSizedPalace (Art/BJD)
:iconmoesmileplz:
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 25, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply