juha91 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/juha91/art/Nettikettinainen-00-776552192juha91

Deviation Actions

juha91's avatar

Nettikettinainen 00

By
Published:
650 Views

Description

Sarjakuva supersankarista, joka taistelee rauhallisen ja asiallisen nettikulttuurin puolesta trolleja, misinfromaatiota ja vihapuhetta vastaan. Hahmo kuuluu samaan universumiin kuin Saimaannorppamies.

01
02
03
04
05
06
Image size
2480x3507px 555.22 KB
© 2018 - 2024 juha91
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In