Deviation Actions

JinaCucheo's avatar

Back To December Quotes Cover

Published:
By
800 Views
Tháng 12 tới rồi nên nghe Back To December,nảy ý tưởng làm bìa Quotes tâm trạng chơi.
Stock nó LQ kinh dị luôn,blend mạnh tay nó mới sáng lên được một tí như hình....

[Quên mất vụ ghi font nên bìa này hông ghi tên font nha]

Tháng 12 ấm........

Ai là người quen thì vào đọc: me.zing.vn/zb/dt/giahan011002/…
Image details
Image size
980x300px 39.77 KB
© 2014 - 2022 JinaCucheo
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In