Deviation Actions

Jeremak-J's avatar

Hawker Hurricane Mk.I, 303th Fighter Squadron

By
Hawker Hurricane Mk.I, used in 303th "Kościuszko" Polish Fighter Squadron. This particular machine was transfered from 615th Squadron to 303th in August 1940, and during Battle of Britain, squadron commander Witold Urbanowicz scored on it 9 air victories: 26.9.1940 He-111, 27.9.1940 Bf-110 15./LG1, 27.9.1940: Bf-109, Ju-88 5./KG77, Ju-88 5./KG77, 30.9.1940: Bf-109 II./JG53, Bf-109 II./JG53, Do-17 III./KG3, Bf-109 Stab/JG26. In January 1941, after unit conversion on Spitfires, plane was transfered to 253 Sq., in August 1941 to 55 OTU, and finally crashed in April 1943.
Image details
Image size
1598x550px 558.32 KB
Published:
© 2012 - 2021 Jeremak-J
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
JAS39's avatar

Piękny profil "Huragana".

Jest też pewna ciekawostka. W książce "Dywizjon 303. Walka i codzienność" Richarda Kinga znajduje się zdjęcie Hurricane'a z 303 dywizjonu z... małą szachownicą pod kabiną pilota na lewej burcie. Niestety, na fotografii brak litery indywidualnej. Jedynym tropem jest zamalowana litera "K" pod drugą literą kodu dywizjonu.

TopGunSGA's avatar