Shop Forum More Submit  Join Login
[Christmas gift][PSD] : Merry Christmas by Jenny3110 [Christmas gift][PSD] : Merry Christmas by Jenny3110
Chàoooooooo  Big Fool Emoji-06 (Blush) [V2] 

Mình không hiểu sao cái caption cũ của mình nó lại bị mất và bị đổi sang caption của cái pack mừng 2 năm debut của BLACKPINK
Nên mình chẳng nhớ mình đã nói gì nữa = ))))
.
Và mình lười credit lại vcđ ... 


RULE: WATCH + CMT + FAV =  LINK DOWN 

============================================

Credit: :iconmiyukicucheoo2k2: ;freepik.com ; :iconyangyanggg: ; shutter stock; :iconkimnamjoonrapmon: ; :iconsiguo: ; :iconsenmi999: ; :iconjeanleahbudy: ; :iconkaleidoscopeeye: ; :iconNWE040: ; ...
If you see one of your resources here, please remind me Heart 


============================================

VKOOK IS MORE THAN REAL Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2]   (Cái này là thường lệ rồi =)))) )
Add a Comment:
 
:icondipkphong:
dipkphong Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 15 hours ago  Student Interface Designer
note
Reply
:iconwwwannewwwhannibal:
wwwannewwwhannibal Featured By Owner Sep 13, 2018  Student
WATCH + CMT + FAV =  LINK DOWN 

Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
WATCH ME
Reply
:iconwwwannewwwhannibal:
wwwannewwwhannibal Featured By Owner 2 days ago  Student
done//
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 14 hours ago  Student Interface Designer
note
Reply
:iconaleenwalker:
AleenWalker Featured By Owner Sep 4, 2018
done :3
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
note
Reply
:iconmapletong:
mapletong Featured By Owner Sep 4, 2018
fav+watch!~thanks
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
note
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Aug 28, 2018
done
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
note
Reply
:iconamilifluous:
Amilifluous Featured By Owner Aug 28, 2018
thank you so much
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
note~ <#
Reply
:iconjujubayoong:
JujubaYoong Featured By Owner Aug 17, 2018  New Deviant
4, se possível <3
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 22, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:icontaegae:
Taegae Featured By Owner Aug 16, 2018  New Deviant
2, please :) thank you
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 22, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconrencover:
rencover Featured By Owner Aug 8, 2018  New Deviant
doneee
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 11, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Aug 8, 2018
xin
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 11, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:icontorittaka:
torittaka Featured By Owner Aug 8, 2018
FAV + WATCH
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 8, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 7, 2018
Done ~
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 8, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Edited Aug 9, 2018
Etou... sorry but tớ chưa nhận được pack nè . Tớ mới nhận được pack hallowen hay sao ý , trong note của tớ không thấy. cậu có thể xem lại được không ạ ?? Tớ cảm ơn nhiều ~~ <3
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 11, 2018  Student Interface Designer
TT Bây giờ tìm lại note cũng mệt vì nhiều note quá huhuuh sorry chắc do lúc đấy mạng mẽo thế nào đó note k send đc huhu mình gửi lại r đó nha TT sorryyy
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 13, 2018
OKe , hem sao đâu nè ~~~ <3 <3 Thankiu cậu nhen ~~~ <3 <3 <3 Có pack là tớ hạnh phúc lắm rồi >,<<
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 15, 2018  Student Interface Designer
ahihihi love love ~~  Big Simfool Emoji-22 (Pervy) [V4] 
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 16, 2018
Love u too~ <3
Reply
:icongoksuu:
goksuu Featured By Owner Aug 6, 2018
Done!!
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 7, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconchainsawws:
Chainsawws Featured By Owner Aug 4, 2018  Hobbyist Digital Artist
Link please 😚💖
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconcheocuticheo:
cheocuticheo Featured By Owner Aug 2, 2018  New Deviant
done <3
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconkachinei:
kachinei Featured By Owner Aug 1, 2018  New Deviant
.
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconamjad-wl:
Amjad-WL Featured By Owner Jul 31, 2018  Student
Done <3

Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:icongobaek56:
gobaek56 Featured By Owner Jul 24, 2018  New Deviant
done
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconlizziedino:
lizziedino Featured By Owner Jul 22, 2018
Done <3
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconlizziedino:
lizziedino Featured By Owner Aug 13, 2018
Thanks so much :3
Reply
:iconkriziaminwp:
kriziaminWP Featured By Owner Jul 21, 2018  Hobbyist Digital Artist
done
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
:iconkathalone:
KathAlone Featured By Owner Jul 20, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Done~
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 6, 2018  Student Interface Designer
note
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 24, 2016
Image Size
1.2 MB
Resolution
919×1331
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
13,961 (2 today)
Favourites
959 (who?)
Comments
1,418
Downloads
479
×