Deviation Actions

jcd-pl's avatar

Artur Kielak

By
Image details
Image size
1800x2847px 1.1 MB
Published:
© 2014 - 2021 jcd-pl
Comments6
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
colorifer's avatar
Very good design!
Frozen10's avatar
W aktualnościach mogłeś zastosować trochę inny układ, ale całość i tak na wysokim poziomie, podoba mi się :) Fav
Freestyler92's avatar
Very nice and clean layout
marczewski-org's avatar
Połączenie sportu aero z fakturą asfaltu to średnie dopasowanie :D
jcd-pl's avatar
to faktura pasa do kołowania :D
sonars's avatar
Racja. Ja tutaj widzę las na niskim opacity :)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In