Deviation Actions

jarofcherryjam's avatar

My little project 'closed eyes, closed soul'

Published:
2K Views
Image details
Image size
1600x1021px 176.39 KB
© 2015 - 2023 jarofcherryjam
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
pap911's avatar
Dawno nie było nowego. 
Bruzdami poorana twarz pokazuje jednak, że człowiek ma troszkę za sobą.
PS. Czemu autoportret z profilu, gdzie reszta en face?