jarkko1 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/jarkko1/art/raudan-valmistus-324286519jarkko1

Deviation Actions

Daily Deviation
Daily Deviation
October 4, 2012
The suggester said: "what this deviant does is outstanding - not only he creates amazing weaponry, but the way he creates them from rough ore in the best traditional ways, preserving the skills and customs of metalworking - it's just incredible." raudan valmistus by ~jarkko1
Featured by Talty
Suggested by solar-sea
jarkko1's avatar

raudan valmistus

By
Published:
857.8K Views

Description

Raudan valmistusta muinaiseen tapaan.

Making of the iron oldschool way and forging the knife from it.

1-2. Rautamalmin etsintää ja keräämistä joen pohjasta.

Searching and collecting the bog iron ore from the bottom of the river.

3. Malmin puhdistamista polttamalla, eli pasuttaminen

Cleaning the iron ore by burning it.

4. Pasutettua malmia, noin 4kg

Burned iron ore, there's about 4 kg of it.

5-6. Sulatukseen tarvittavat aineet: malmi, kalkkia ja puuhiiltä.

Materials needed in the melting: iron ore, lime and wood charcoal.

7. Sulatus käynnissä. Masuuni on tehty pääasiassa vuolukivipaloista ja savesta.

Melting ongoing. Furnace is made mostly from soapstone blocks and clay.

8. Näkymä masuuniin sulatuksen loppuvaiheessa.

View to the furnace at end of the melting.

9. Purettu masuuni

decrypted furnace.

10. Möhkäle jossa on sekaisin kuonaa ja rautaa. Jokin meni sulatuksessa hieman vikaan, koska rauta ja kuona eivät olleet erillisinä möykkyinä vaan täysin sekaisin.

Lump that contains slag and iron. Something gone bit wrong in melting as the iron and slag were mixed in one lump, instead of two lumps where one contains mainly iron and another the slag.

11. Rauta (vasemmalla) eroteltuna kuonasta.

Iron (on the left) separated from slag.

12. Poikkileikkaus rautapalasta

Crosscut of the iron piece.

13. Litteämmiksi taottuja rautapaloja. Palat kootaan pakaksi joka sitten ahjohitsataan yhtenäiseksi.

Iron pieces that are forged flatter. These are put together by forge welding.

14. Rautapala joka on taiteltu kaksinkerroin. Jotta raudasta saataisiin tasalaatuista, tulee sitä taitella kaksinkerroin ja ahjohitsata taas yhtenäiseksi, lukuisia kertoja.

Folded piece of iron. The iron piece must be folded and forge welded solid again many times. That makes the iron piece more homogeneous and condensed.

15. Rautapalan talttaaminen kahtia, jotta kaksinkerroin taittelu onnistuu.

Chiseling the iron piece, so that it can be folded again.

16. Palasta alkaa muotoutua puukonterä

Knife blade is starting to take shape.

17-18. Kolmen päivän homman päätteeksi: valmiiksi taottu, karkaistu, päästetty ja kiillotettu puukonterä paikallisesta järvimalmista.

After three days of work: finished knife blade made from the local iron ore.

Some of those pictures are taken by :iconaneesan: She also assisted me in this project.

Edit 8.3.2013

Kuva puukosta valmiina kahvan ja tupen kera löytyy tämän linkin takaa jarkko1.deviantart.com#/art/ma…

Finished knife with handle and sheath can be seen here : jarkko1.deviantart.com#/art/ma…

Edit 27.2.2014

Toiselle samalla kertaa tekemälleni puukonterälle tehtiin analyysi. Terän hiilipitoisuus oli noin 0,531%. Näytteet otettiin kahdesta kohtaa terän keskeltä.

Analysis was made for another blade I made at same time, from same iron. Its carbon content is about 0,531%
Image size
987x4053px 4.57 MB
© 2012 - 2023 jarkko1
Comments476
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In