Shop Forum More Submit  Join Login
[PSD Pack] #4 My Adorable Bias :vvvv by jangkarin [PSD Pack] #4 My Adorable Bias :vvvv by jangkarin
Hôm nay chắc cũng khá là tỉnh, vì fanfic chap 2 chưa xong cm~ gì cả mà ngồi làm 2 cái signature này. Nổi hứng share luôn PSD cho m.n :vvv
Cũng chả có lạ lẫm gì cả đâu, chỉ như mấy art trước thôi.

Link Download:
PSD Tiffany-SNSD
PSD Sunny-SNSD

Link lẻ: minus.com/mCCxJCcEuJZrT

Bullet; Red Dùng tuyệt đối không move của PSD mình , dù có dùng cũng không được quá giống.
Bullet; Yellow Bạn có thể sử dụng resources + Coloring+..... nhưng phải credits nếu dùng.
Bullet; Blue Fav+ Comments nếu bạn thích và download PSDs.

Bullet; Red This is Free, so you could download it
Bullet; Yellow Please credit me if you use it, I'll be grateful

Bullet; Blue +fav + Comment if you like it :) (Smile)

Stock: Minus, fansite
Render: Cut by me
Resources: Collected
Coloring: By me.

If you love it, like it, or hate it anyway lol, give me some love.I love deviantART!

+fav + Comment= +favlove :squee:


Please Take out with Full Credits, thanks!

Add a Comment:
 
:iconaknann:
aknann Featured By Owner Mar 28, 2018
THANK♥
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jun 16, 2016  Student Interface Designer
Thanks you for sharing <3
Reply
:iconannewxsum:
annewxsum Featured By Owner Mar 9, 2015
takiing. thank you! :)
Reply
:iconbanjjaksonyeo:
banjjaksonyeo Featured By Owner Feb 14, 2015  Hobbyist General Artist
downloading!
Reply
:iconbeautigulgirl:
Beautigulgirl Featured By Owner Feb 13, 2015
Fav + Wat + Cmt = Download
Reply
:iconuyencute:
uyencute Featured By Owner Dec 16, 2014
hốt ạ
Reply
:iconnicolekate14:
NicoleKate14 Featured By Owner Dec 10, 2014
Thanks <3
Reply
:iconlittlemummy12:
littlemummy12 Featured By Owner Sep 27, 2014
xin
Reply
:iconriroroo:
Riroroo Featured By Owner Aug 27, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconayseezgisubasi1234:
ayseezgisubasi1234 Featured By Owner Jul 28, 2014
Thanks
Reply
:iconkwonmeny:
KwonMeny Featured By Owner Jun 17, 2014  Student Interface Designer
xin 
Reply
:iconakimotoshinmun:
AkimotoShinMun Featured By Owner May 25, 2014
xin
Reply
:iconchocolateshop:
chocolateshop Featured By Owner May 2, 2014  Student
Xin
Reply
:iconadminyoontaeedits:
AdminYoonTaeEdits Featured By Owner Apr 28, 2014
xin!
Reply
:iconanggitt19:
Anggitt19 Featured By Owner Apr 17, 2014
thanks^^
love it
Reply
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Feb 15, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjulie0311:
julie0311 Featured By Owner Feb 15, 2014
cảm ơn nhé
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 8, 2014
xin
Reply
:iconrafikafakhirart:
RafikaFakhirArt Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
xin ~
Reply
:iconkaztys:
Kaztys Featured By Owner Feb 7, 2014
downloaded
Reply
:iconcamidore:
Camidore Featured By Owner Feb 6, 2014  Student Interface Designer
xin PSD
Reply
:iconheehyosami147857:
HeeHyoSami147857 Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
hot  v~ :nuu:
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
hot gė :nuu:
Reply
:iconheehyosami147857:
HeeHyoSami147857 Featured By Owner Feb 6, 2014  Student Interface Designer
hàng đẹp = ))
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 6, 2014  Student Interface Designer
thanks m = )))
Reply
:iconhwangbrittany:
HwangBrittany Featured By Owner Feb 4, 2014
xin 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Interface Designer
Mố 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Interface Designer
Mố what?
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
mlamscrapgioivcl
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
cogioigidau , toanmaystylecuthoi ~
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
tnoithietlongdo
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
thanksm nhungchuadepbangmdau
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
ainoiv
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Interface Designer
tnoido
Reply
:iconmimisone99:
mimisone99 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
xin ^^~ tớ sẽ credit
Reply
:icondheafarida:
DheaFarida Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Digital Artist
+fav + Comment= +favlove :squee:
Reply
:iconyukino-park:
Yukino-Park Featured By Owner Feb 2, 2014
xin
Reply
:iconshinniebabe24:
shinniebabe24 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
xin

Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Feb 2, 2014
xin 
Reply
:iconboonguyen123:
boonguyen123 Featured By Owner Feb 2, 2014
+fav + Comment= +favlove :squee:
Reply
:iconzinnyshs:
zinnyshs Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
+fav + Comment= +favlove :squee: 
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Photographer
+fav + Comment= +favlove :squee: 
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
cái tiff đẹp quạ :nuu:
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
thanks m :nuu: , t tưởng nó bị dislike cmn đó :v
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
Meow :3 đẹp v. mà 

cơ mà cái này là sign hả Waaaah! phải chi nó là cover facebook :| (Blank Stare) 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
Là sign đó, nếu move thàng Cover FB là t không làm nó là sign đâu :v
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
ôi tiếc bome :3
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
tiếc gì :v
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
là cover fb thì t hốt làm bìa chớ sao :| (Blank Stare) 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Interface Designer
ồ, nếu move được thành FB thì t note m ^^
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 2, 2014
Image Size
437 KB
Resolution
600×500
Link
Thumb

Stats

Views
3,150
Favourites
130 (who?)
Comments
57
Downloads
64