Shop Forum More Submit  Join Login
ss Mi Yoo by jangddh1932001 ss Mi Yoo by jangddh1932001
Only for :iconyooyoungdory99er:
Chúc mừng sinh nhật ss <3 chúc ss sinh nhật vui vẻ và nhiều ý nghĩa <3
chúc mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến với ss <3
sau này ta nói chuyện nhiều hơn nhé <3 
Credit:
Render: Lazy-PQ 
Res: pomzwon01 jemmy2000 blackparadise011121 Bellacrix anh in my fav 
Clr: Trộn tùm lum TwT
Add a Comment:
 
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 9, 2014  Student Interface Designer
huhu đẹp quá m êi
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 10, 2014
sao đẹp = của m T^T
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Interface Designer
Tát lật mõm h =_= m là thần tượng china của t nghe chưa con quỷ T^T
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 13, 2014
Genie vũ phu quá nha TvT Genie ko tốt TvT 
đã bảo m hơn t mà ko có nghe TvT
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 14, 2014  Student Interface Designer
Thôi đi má -_- đã bảo china t còn phải học nhiều m mà -_- đừng có nói t hơn m t k thích đâu :3 
Giang Chila :v
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 14, 2014
sao anh biết tên tui = ))))
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 14, 2014  Student Interface Designer
Chịu =)))
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Interface Designer
my idol is Giang Chila =))))
Reply
:iconhacn912:
HaCn912 Featured By Owner Edited Sep 2, 2014  Student Interface Designer
Đẹp nhưng sharpen hơi quá tay 
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 3, 2014
cảm ơn bạn <3
Reply
:iconlurecoldgay2k:
Lurecoldgay2k Featured By Owner Aug 30, 2014  Professional Traditional Artist
- ủ uôi đẹp đẹp <33
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 30, 2014
cảm ơn bạn nhóe <3333~
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Aug 30, 2014  Hobbyist Digital Artist
TvT xin mấy cái lá đc hơm~~~
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 30, 2014
lá nào a~
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Aug 31, 2014  Hobbyist Digital Artist
Sau cái mod hun bên phải trên cúng ý~~
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 31, 2014
trong psd Tae 50 watch của blackparadise011121  nhóe :3
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Aug 31, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thks ng đệp = ))))
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 1, 2014
:D
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Aug 29, 2014  Student Artist
chộ ôi , ngắm art bợn mà phê lòi à = )))
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 30, 2014
làm gì đến mức ấy :v
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 28, 2014  Student Traditional Artist
đẹp quá đi <3
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 28, 2014
cảm ơn >3<
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Aug 27, 2014
cảm ơn em nhe <33 do mess của phần mention ss không hiện gift của em nên ss nhận muộn TvT
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 27, 2014
^3^ hông có chi đâu ;3
ss thích là em vui roài ^3^
Reply
:iconbellacrix:
Bellacrix Featured By Owner Aug 26, 2014  Student Digital Artist
amazing <3
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 27, 2014
thanks you >3<
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Aug 25, 2014  Student Interface Designer
Đẹp quá cục cớt ơi
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 26, 2014
cảm ơn cục cớt *véo má*
Reply
:iconjenny2806:
Jenny2806 Featured By Owner Aug 25, 2014
đẹp quá đê
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 26, 2014
cảm ơn m nhé <3
Reply
:iconjenny2806:
Jenny2806 Featured By Owner Aug 26, 2014
kcc ^^
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 24, 2014   Interface Designer
:sad: :sad: :sad: 
có 1 sự gato nặng
:sad: :sad: :sad: 
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 26, 2014
ko có gì để GATO đâu bạn ơi TvT
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 26, 2014   Interface Designer
>_< khiêm tốn
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 27, 2014
có sao nói vậy thôi à TvT
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 27, 2014   Interface Designer
^^
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Aug 24, 2014
đẹp dã man rợ T_______________T
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 26, 2014
m nói quá rồi T____________T
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Aug 29, 2014
nói vừa vừa mà :v
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 30, 2014
:v
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Sep 1, 2014
hihi :3
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Aug 24, 2014  Student Artist
BG đẹp :v
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 26, 2014
của tụi bây mà :v không đẹp mới lạ :3
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Aug 30, 2014  Student Artist
haha. do m des thôi
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 30, 2014
t có làm gì hở m TvT
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Aug 30, 2014  Student Artist
des đẹp :D
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 1, 2014
sao = Jém TvT
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Artist
t ngu dân -_- des đẹp cái mẹ gì hả thím?
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Sep 6, 2014
thật TvT
des ảo đẹp vch~
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 24, 2014
Image Size
1.6 MB
Resolution
1024×768
Link
Thumb

Stats

Views
1,212
Favourites
79 (who?)
Comments
93
×