Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant JangFemale/Vietnam Group :iconresourcesvn: ResourcesVN
Resources
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 189 Deviations 6,463 Comments 27,823 Pageviews
×

Newest Deviations

(PSD) For 910 watchers by jangddh1932001 (PSD) For 910 watchers :iconjangddh1932001:jangddh1932001 68 34 {PSD PACK] The 1st project: Happy 6th anniversary by jangddh1932001 {PSD PACK] The 1st project: Happy 6th anniversary :iconjangddh1932001:jangddh1932001 72 22 (PSD) Kim So Huyn for Jun by jangddh1932001 (PSD) Kim So Huyn for Jun :iconjangddh1932001:jangddh1932001 85 73 The 1st project: Happy 6th anniversary by jangddh1932001 The 1st project: Happy 6th anniversary :iconjangddh1932001:jangddh1932001 49 12 4 PNGs EunJung by jangddh1932001 4 PNGs EunJung :iconjangddh1932001:jangddh1932001 15 5 3 PNGs HaeRyung by jangddh1932001 3 PNGs HaeRyung :iconjangddh1932001:jangddh1932001 28 4 For Lye  :3 by jangddh1932001 For Lye :3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 9 1 FanFan gege - Wu Yi Fan Quotes by jangddh1932001 FanFan gege - Wu Yi Fan Quotes :iconjangddh1932001:jangddh1932001 25 15 {PSD} s' Na~ by jangddh1932001 {PSD} s' Na~ :iconjangddh1932001:jangddh1932001 44 13 PSD CLR by jangddh1932001 PSD CLR :iconjangddh1932001:jangddh1932001 15 4 TR #4 by jangddh1932001 TR #4 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 57 27 Wu Yi Fan Quotes by jangddh1932001 Wu Yi Fan Quotes :iconjangddh1932001:jangddh1932001 43 22 TR #3 by jangddh1932001 TR #3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 39 15 Baekhyun~ by jangddh1932001 Baekhyun~ :iconjangddh1932001:jangddh1932001 44 20 Hoang Tu Thao by jangddh1932001 Hoang Tu Thao :iconjangddh1932001:jangddh1932001 30 10 Nhu bao bao :3 by jangddh1932001 Nhu bao bao :3 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 35 2

Groups

Activity


<da:thumb id="656770661"/>

deviantID

jangddh1932001's Profile Picture
jangddh1932001
Jang
Vietnam
About Me :

Nick name : Jang
D.O.B : 19/03/2001
EXO-L
Queen's
Interests

Donate

jangddh1932001 has started a donation pool!
0 / 19

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Mar 19, 2018  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
               Texto-happy-birthday-03 by Creaciones-Jean          Abrazo by Creaciones-Jean
Reply
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Mar 19, 2017  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños Meow... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
                         Texto-happy-birthday-03 by Creaciones-Jean
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Interface Designer
Thanks for +w ♥
Have a nice dayyyy ~
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 21, 2016
- Quào đang onl à = )))))) Tranh thủ trước khi đâm tàu hỏa vào học thì lo chơi nhở hú hí hấy .__. #Teamởnhàhuhu
- Cả list watcher mỗi m onl ._. = )))
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jun 21, 2016
đang còn chơi mấy tháng nựa = )))
lo chi = )))
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 21, 2016
- Khoảng 1 tháng nựa, mần răng đi du lịch được ;-; Hic phải ôn thi lớp chọn nựa ;-; Sao Chi em t năm ngoái thi c3 cụng Anh 9đ mà thi vô D1 V3 cụng có 6 hay 6.5 chi á ;-; *lo-ing*
- Phan thì sướng roi, nghỉ ngơi thư giãn ~ Sử thì cò lẹ nỏ đi học thêm hè ở Phan mô hầy ?
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jun 21, 2016
chịu, t đang đợi giấy bảo muốn dài cổ đây = )))
Reply
(1 Reply)
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Mar 19, 2016  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños Meow... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!! 
Birthday cake  icon happy DA B-day :3 Blower fella (Party) fella Gift (Party) fella's Gobbler (Party) Cheers fella (party) Rockstar Fella ( Music Band ) 
Reply
:iconna-cucheoo:
Na-Cucheoo Featured By Owner Aug 13, 2015  Student Interface Designer
Watch back ? Okay ? Thanks =)))
Reply
:iconsayukisakitori:
SayukiSakitori Featured By Owner Aug 3, 2015  Student Digital Artist
Thăm em :3
Reply
Add a Comment: