Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Jackie the SuperNatural~Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 53 Deviations 1,632 Comments 19,373 Pageviews
×

Groups

deviantID

Jackie-chickienehwa's Profile Picture
Jackie-chickienehwa
Jackie the SuperNatural~
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
T cũng nhớ mọi người...

Comments


Add a Comment:
 
:iconilovetaeyeonsnsd:
IloveTaeyeonSNSD Featured By Owner Sep 1, 2017  Student Interface Designer
Jacky ơi, giờ mi đang ở acc FB nào thế? Sao acc kia mi bỏ rồi hử? TvT
Cơ mà sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, nếu được thì nối liên lạc lại với t nhé :3
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Sep 30, 2016  Student Interface Designer
Nhớ Jackie nhớ Peonyrv nhớ TrangBon nhớ Celano nhớ những ngày ráng thức khuya chỉ để nhắn thêm vài tin cho team. Nhớ những lúc cả đám rủ rê mở class đăng art rồi chém art cho nhau. Nhớ những lần cả đám í ới gọi nhau đi thi Event để xem BGK chấm như nào. Bây giờ chỉ còn tao, Mèo , Hạ và Hye Jung còn online nhưng mỗi đứa cũng có một con đường riêng, tuy vẫn thân nhưng lại không thể vui như năm ấy . Celano là kỉ niệm đẹp nhất khi t design , là mảng ký ức tao vẫn giữ ...
P.s : khi nào online thì cho tao fb thật m nhá , nhớ hồi đó m bảo mấy bạn design toàn có 2 acc mà :(
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 4, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Jackie con nhớ Vani ngày nào TwT ?
Reply
:icontomatocutie2k4:
tomatocutie2k4 Featured By Owner Mar 19, 2016
Ai cũng mít diu Chi Kây nhớ Sherry hông?
Reply
:iconleochi:
Leochi Featured By Owner Feb 23, 2016
Welcome and thanks a lot for the watch! :D :heart:
Reply
:iconyunno-kawaii:
Yunno-Kawaii Featured By Owner Jan 31, 2016
watch back, pls
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Jan 3, 2016  Student Interface Designer
Ai mít du jackie , sao lonl mà không vào ổ 88888
Reply
:iconjackie-chickienehwa:
Jackie-chickienehwa Featured By Owner Jan 5, 2016  Student Interface Designer
onl xong rồi off.. :v
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Jan 11, 2016  Student Interface Designer
hông onl fb nữa :"< 
Reply
:iconjackie-chickienehwa:
Jackie-chickienehwa Featured By Owner Jan 16, 2016  Student Interface Designer
định onl mà lâu quá k onl thành ra quên pass giờ k log vô đc :)))
Reply
Add a Comment: