literature

Rozstrzygniecia

Deviation Actions

JaBoJa's avatar
By

Literature Text

Jeśli bolą cię zęby od nadmiarowego spożycia coli albo cukru, od nadmiaru myślenia albo od niemycia, pamiętaj:
Zęby można wyrwać i trzymać w drewnianym pudełku na oknie. Wtedy mniej bolą a jakby nie patrzeć nadal masz wszystkie (i cóż, że w pudełku).

Gdybym był prawdziwym pisarzem, to by się rymowało.
Inspirowane Dylematy
Published:
© 2019 - 2021 JaBoJa
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tuptajka's avatar
Twoja bezkompromiswość i radykalizm rozstrzygnięć są dość przrażające. Jeśli żyjesz tak, jak piszesz, to stach się bać... :)