Deviation Actions

JaBoJa's avatar

Der Erlenkoenig mir leise verspricht

By
» Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? «
                                          — Goethe, » Der Erlkönig «
Image details
Image size
1704x1472px 353.46 KB
Published:
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Iwana-Red's avatar
W oryginale "Król olch" jest dużo mocniejszy, mroczniejszy i straszniejszy niż w którymkolwiek z tłumaczeń. Często zastanawiam się, czy to kwestia mentalnych różnic między narodami, czy czego właściwie? Podejrzewam, że Polacy jednak potrzebowali tego złagodzenia. Byłam w szoku, pierwszy raz czytając oryginał. Nie wiem czemu o tym piszę xD Ładny malunek ogólnie xD