Shop Forum More Submit  Join Login
Art trade - Mirage Heartbreak by ItzAnnaDraws03 Art trade - Mirage Heartbreak by ItzAnnaDraws03
ok here's mah part :iconmirageheartbreak:
hope chu like it Big Fool Emoji-07 (Cry) [V2] 

MLP (c) Hasbro
Oc (c) :iconmirageheartbreak:
Art (c) :iconmidnight-star104:
Add a Comment:
 
:iconelised-blood:
Elised-blood Featured By Owner Aug 2, 2017
Omg sooooo amazing!!!!!!! I love it :3
Sắp có thêm người trong bộ sưu tập sư phụ roài
Thankie nhìu!!!!
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner Aug 2, 2017  Student Digital Artist
ko có chi!
mà mình hỏi nè sao bạn xóa acc face đi vại? ._.
Reply
:iconelised-blood:
Elised-blood Featured By Owner Aug 2, 2017
Éc bn biết sao
Ukm thông cảm sắp tới mik hơi bận, cần tắt face chút cho đỡ phân tâm :p
Xem DA đỡ phân tán hơn :3 vs lại muốn xem tí art của mn
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner Aug 2, 2017  Student Digital Artist
ooh
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 2, 2017
Image Size
483 KB
Resolution
1009×1024
Link
Thumb

Stats

Views
67
Favourites
20 (who?)
Comments
4
Downloads
1
×