Deviation Actions

Irin's avatar

Fear

Published:
By
331 Views

Description

My mom told me to send it to dA. So here it is :P.

Digital, bo stwierdziłam, że uzyskanie takiej ilości czerni (i to czerni, a nie czerni-wanna-be) metodami tradycyjnymi będzie upierdliwe.
Image details
Image size
900x600px 39.16 KB
© 2007 - 2022 Irin
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
MayaMinamoto's avatar
Może to po prostu jest żabi straszek?

Śliczny jest. I te zawijaski ci fantastyczne wyszły. Aż się chce na tapetę wrzucić (ale i tak zostanę przy półnagiej Umi... >.>;)