Ingnition's avatar

pixelio. - v3

0 0 445 (1 Today)
By Ingnition   |   Watch
Published: June 12, 2016
© 2016 - 2019 Ingnition
Kompletní grafický návrh internetového studia, včetně loga a všech podstránek - třetí nová verze.

------------------------------
Original resolution: 1920x2980
This size: 1600px
------------------------------
Image size
1920x2980px 948.4 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In