Deviation Actions

Ingnition's avatar

Lekarna Na Udolni s.r.o.

Published:
By
0 Comments
909 Views
Kompletní grafický návrh (kromě loga, které již bylo dodané), včetně všech podstránek + vytvoření vizitek a letáků. Stránku naleznete na této adrese: www.lekarnanaudolni.cz/index.h...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Complete graphic design (except for the logo that has already been delivered), including all subpages + create business cards and flyers. Page can be found at: www.lekarnanaudolni.cz/index.h...


------------------------------
Original resolution: 1920x1900
This size: 1600px
------------------------------
Image details
Image size
1920x1900px 756.45 KB
© 2013 - 2021 Ingnition
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In