Deviation Actions

Ingnition's avatar

FORIM - webdesign V1

Published:
By
151 Views

Description

Vytvoření kompletní webové prezentace firmy FORIM s.r.o., kromě loga. Vytvořeny dvě verze, tmavá a světlá. Světlá byla klientem vybrána jako finální. Práci si můžete prohlédnout na stránkáchwww.forim.cz.

------------------------------

Original resolution: 1920x4580
This size: 1600px
------------------------------
Image details
Image size
1920x4580px 1.34 MB
© 2017 - 2023 Ingnition
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In