Deviation Actions

iguana14's avatar

Luna meets her subjects - Rainbow Dash

By
Published:
2.8K Views

Description

:iconcommentplz:
Mówiłam, że praca będzie jeszcze w tym tygodniu? ;)
Wyszło lepiej niż myślałam. :iconprincesslunadanceplz:
Użyłam jaśniejszych barw niż zazwyczaj - jaki efekt?
______________
Dashie, always in hurry.
I used brighter colors - how effect?

My Little Pony © *fyre-flye
Cloud Vector © =Flutterbr0
Sun Vector © =Grendo11
Art © me
Image details
Image size
6683x4476px 3.17 MB
© 2012 - 2023 iguana14
Comments19
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
megameg05's avatar
SQUEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pinkie pie EqG (squee) plz Squee :squeeburn: