Deviation Actions

iguana14's avatar

Luna meets her subjects - Fluttershy

By
Published:
2K Views

Description

:iconcommentplz:
Tytuł alternatywny: Zjedz tą cholerną sałatkę!
Taaa... Fluttershy posiada "spojrzenie", ale jest zbyt dobra by go używać. :iconfluttershyshrugplz:
Luna bynajmniej nie waha się wrzeszczeć na króliki swoim tradycyjnym canterlockim (jest takie słowo?) głosem.

Uff. Wreszcie skończyłam Mane 6. Następna praca - Spike!
______________

Alternative title: Eat this damn salad!

Yeah... Fluttershy got "the stare" but she's too kind to use it.
However, Luna enjoys shouting at the little bunnies with her royal canterlot voice.

I finally finished the Mane 6. The next work - Spike!

Hope you like it and sorry for my English!

My Little Pony © *fyre-flye
Art © me
Image details
Image size
6779x4704px 901.01 KB
© 2012 - 2023 iguana14
Comments22
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
MyLittlePrimo's avatar
Royal Canterlot Voice, FTW!