Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Hữu DanhMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 30 Deviations 56 Comments 2,276 Pageviews
×

Newest Deviations

Sketch PSD by huuzanh Sketch PSD :iconhuuzanh:huuzanh 0 1 PhanVuLinh by huuzanh PhanVuLinh :iconhuuzanh:huuzanh 0 0 DuyTruc by huuzanh DuyTruc :iconhuuzanh:huuzanh 0 0 HongCam by huuzanh HongCam :iconhuuzanh:huuzanh 4 0 1 by huuzanh 1 :iconhuuzanh:huuzanh 0 0 DangMyLinh by huuzanh DangMyLinh :iconhuuzanh:huuzanh 1 0 ManhKhoi by huuzanh ManhKhoi :iconhuuzanh:huuzanh 1 0 My Sister by huuzanh My Sister :iconhuuzanh:huuzanh 1 0 Sexy Assassin by huuzanh Sexy Assassin :iconhuuzanh:huuzanh 5 2 transportation by huuzanh transportation :iconhuuzanh:huuzanh 1 0 Production line by huuzanh Production line :iconhuuzanh:huuzanh 3 4 manufacturer by huuzanh manufacturer :iconhuuzanh:huuzanh 0 0 Tree by huuzanh Tree :iconhuuzanh:huuzanh 2 0 Natural 9 by huuzanh Natural 9 :iconhuuzanh:huuzanh 11 0 natural 8 by huuzanh natural 8 :iconhuuzanh:huuzanh 4 2 Natural 7 by huuzanh Natural 7 :iconhuuzanh:huuzanh 6 0

Favourites

Iray Human SETTINGS FREEBIE By Florentmoon by Florentmoon Iray Human SETTINGS FREEBIE By Florentmoon :iconflorentmoon:Florentmoon 186 57 Atomic Delivery - Kuhn Ley FruitJuice by Brosa Atomic Delivery - Kuhn Ley FruitJuice :iconbrosa:Brosa 3,499 151 Astro by rossdraws Astro :iconrossdraws:rossdraws 3,500 138 Nantes II by Nesskain Nantes II :iconnesskain:Nesskain 2,036 60 witch06 - sirocco by U-RA-CIL witch06 - sirocco :iconu-ra-cil:U-RA-CIL 1,289 24 femcee monk by noelrodriguez femcee monk :iconnoelrodriguez:noelrodriguez 105 6 TBOC 1x1 by ChristinZakh TBOC 1x1 :iconchristinzakh:ChristinZakh 372 17 Unloading by hjstory Unloading :iconhjstory:hjstory 379 8 AMP|Swing and a Miss Annie Mei-tion by dCTb AMP|Swing and a Miss Annie Mei-tion :icondctb:dCTb 5,188 277 Millia Rage by iDNAR Millia Rage :iconidnar:iDNAR 312 56 Crown of Ezran by theCHAMBA Crown of Ezran :iconthechamba:theCHAMBA 1,342 118 Potemkin and I-No by RaphooN Potemkin and I-No :iconraphoon:RaphooN 266 49 Boom Outcast by Rael by distritopapillon Boom Outcast by Rael :icondistritopapillon:distritopapillon 1,150 38 Cupid by snoozzzzzz Cupid :iconsnoozzzzzz:snoozzzzzz 1,242 439 honey bunny by WylfiArt honey bunny :iconwylfiart:WylfiArt 220 29

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

huuzanh's Profile Picture
huuzanh
Hữu Danh
Vietnam
Hello, I am a freelance, my work is to illustrator, in addition I like about manga and digital
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconsvnoyiehinvdo:
Svnoyiehinvdo Featured By Owner Jun 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thank you so much for the watch! ^^
Reply
:iconnarutouchiha666:
NarutoUchiha666 Featured By Owner Apr 20, 2013  Student Traditional Artist
thanks for the watch ^^;
Reply
:iconkit-kit-kit:
kit-kit-kit Featured By Owner Mar 23, 2013   Digital Artist
Thanks for the watch!
Reply
:iconjademacalla:
jademacalla Featured By Owner Mar 4, 2013
Thanks very much for the Watch! :salute:
Reply
:iconhuuzanh:
huuzanh Featured By Owner Mar 5, 2013
I'm realy like your picture, did you draw it with marker ?
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jan 26, 2013   Traditional Artist
anh thấy em đã có nền tảng sẵn rồi , việc quan trọng giờ là idea và sự đặc sắc của nét mảng nữa là đủ , chắc cần 1 ít thời gian để em tự nghiệm ra
Reply
:iconhuuzanh:
huuzanh Featured By Owner Jan 26, 2013
1 phần e cũng nghiêm cứu và bắt chước anh ấy chứ. :( như vậy là không nên đúng không anh ? hix hix....., em cũng bị giới hạn ý tưởng nữa anh. thường là nước chảy tới chân em mới vẽ được vậy đấy anh ạ hahaha..... Mà dù sao em cũng cám ơn anh rất nhiều ạ. A đóng góp chân thành quá. >__< cám ơn cám ơn anh nhiều ạ :D
Reply
:iconendless-ness:
Endless-Ness Featured By Owner Dec 7, 2012  Student Filmographer
Thanks a lot for the watch, that's very sweet of you :heart:
I hope my future work won't disappoint you!
Reply
:iconseeds-of-thought:
Seeds-of-Thought Featured By Owner Dec 7, 2012  Student General Artist
welcome to dA!!
Reply
Add a Comment: