Hongson1991's avatar

Hongson1991

0 Watchers140 Page Views0 Deviations
Deviations Coming Soon!
Check back soon to see Hongson1991's deviations.
  • June 23
  • Vietnam
  • Deviant for 5 months
  • website
  • They / Them
Follow me on
Badges
My Bio

Đào tạo: Đại học; đang học lớp luật sư tại Học viện tư pháp

Kinh nghiệm thực tiễn: Các vụ việc liên quan đến đất đai như cấp GCNQSDĐ lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

Các vụ án nổi bật: Cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất tại Vân Đồn - Quảng Ninh, thu hồi đất tại Gia Lâm, Long Biên - Hà Nội

Profile Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In