Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant hoajb144Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 242 Deviations 3,421 Comments 17,966 Pageviews
×

Newest Deviations

//15.03.18// ID by hoajb144 //15.03.18// ID :iconhoajb144:hoajb144 7 1 //06.01.18// IM JAEBUM by hoajb144 //06.01.18// IM JAEBUM :iconhoajb144:hoajb144 9 0 //24.12.17// CHRISTMAS WITH MY CLASS by hoajb144 //24.12.17// CHRISTMAS WITH MY CLASS :iconhoajb144:hoajb144 2 0 //19.11.17// MARK by hoajb144 //19.11.17// MARK :iconhoajb144:hoajb144 12 0 //17.11.17// YUGYEOM by hoajb144 //17.11.17// YUGYEOM :iconhoajb144:hoajb144 13 0 //06.11.17// JACKSON x JINYOUNG by hoajb144 //06.11.17// JACKSON x JINYOUNG :iconhoajb144:hoajb144 11 0 //03.11.17// YUGYEOM by hoajb144 //03.11.17// YUGYEOM :iconhoajb144:hoajb144 10 0 //27.10.17// MARK x JAEBUM by hoajb144 //27.10.17// MARK x JAEBUM :iconhoajb144:hoajb144 16 0 //25.10.17// STRAY KIDS MINHO by hoajb144 //25.10.17// STRAY KIDS MINHO :iconhoajb144:hoajb144 16 8 //24.10.17// MARK by hoajb144 //24.10.17// MARK :iconhoajb144:hoajb144 16 0 ID by hoajb144 ID :iconhoajb144:hoajb144 11 0 //22.09.17// JINYOUNGIE by hoajb144 //22.09.17// JINYOUNGIE :iconhoajb144:hoajb144 24 0 //17.09.17// LORENZO CHOI by hoajb144 //17.09.17// LORENZO CHOI :iconhoajb144:hoajb144 18 2 //15.09.17// HAPPY BIRTHDAY JAE by hoajb144 //15.09.17// HAPPY BIRTHDAY JAE :iconhoajb144:hoajb144 18 2 //09.09.17// BAEK A YEON by hoajb144 //09.09.17// BAEK A YEON :iconhoajb144:hoajb144 18 5 //06.09.17// JACKSON by hoajb144 //06.09.17// JACKSON :iconhoajb144:hoajb144 13 0

"“Nếu tôi đã thích hoa hồng, Tường Vy dẫu đẹp có liên quan gì?”
--------------------------------------

--------------------------------------
"Ai cũng mong ước một cuộc đời bình yên như nước, nhưng chẳng có mấy ai nỡ bỏ hết phồn hoa ngoài kia..."


Favourites

PACK TEXTURE 13/4 by Jynosawffuenp PACK TEXTURE 13/4 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 72 33 [STOP] SHARE PSD by Jynosawffuenp [STOP] SHARE PSD :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 37 64 'pack texture' my sky by Jynosawffuenp 'pack texture' my sky :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 80 36 STOPSHAREx : : HAPPY 600+ WATCHER : : by Jynosawffuenp STOPSHAREx : : HAPPY 600+ WATCHER : : :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 77 136 17062018 SHARE BACKGROUP 'blossom in JP' by Jynosawffuenp 17062018 SHARE BACKGROUP 'blossom in JP' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 69 33 PSD COLORING 004 by Jynosawffuenp PSD COLORING 004 :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 25 9 pack texture' violet day' by Jynosawffuenp pack texture' violet day' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 55 11 pack texture 'cherry day ' by Jynosawffuenp pack texture 'cherry day ' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 69 24 pack texture 'birthday' by Jynosawffuenp pack texture 'birthday' :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 69 26 ..180623.. {cb} LAI KUAN LIN by LiizardST ..180623.. {cb} LAI KUAN LIN :iconliizardst:LiizardST 9 2 [23/6/2018] PACK SHARE HAPPY BIRTHDAY TO ME by TokiLeveret [23/6/2018] PACK SHARE HAPPY BIRTHDAY TO ME :icontokileveret:TokiLeveret 76 126 [2/4/2018] Lover by TokiLeveret [2/4/2018] Lover :icontokileveret:TokiLeveret 52 6 [ SHARE PSDS ] HAPPY 1400 WATCHERS by KhoiTT123 [ SHARE PSDS ] HAPPY 1400 WATCHERS :iconkhoitt123:KhoiTT123 187 135 HAPPY 1500+ WATCHERS / by KhoiTT123 HAPPY 1500+ WATCHERS / :iconkhoitt123:KhoiTT123 162 124 [ K I M  S A M U E L ] by mun495 [ K I M S A M U E L ] :iconmun495:mun495 15 4 [180612] PACK TEXTURE #5 - LITTLE FIRE by MyungYoung [180612] PACK TEXTURE #5 - LITTLE FIRE :iconmyungyoung:MyungYoung 94 38

Groups

deviantID

hoajb144
Vietnam

"Don't worry, there's no need
I'll be here by your side
Don't worry, trust me"

"Will you trust me? 
There's no need to be afraid"


"You look at me now
Oh your eyes are meeting 
Till you get used to it, till you see only me"


"Don't look away
Keep your eyes contact with me"Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Apr 14, 2018
Sinh nhật vui vẻ!
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Apr 14, 2018
Daisy thank you 
Reply
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Apr 15, 2018
K có gì
Reply
:iconciarisc:
CiaRisC Featured By Owner Sep 24, 2017
Watch Back ?  ♥

Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Sep 24, 2017
- okie
Reply
:iconfenty34000:
Fenty34000 Featured By Owner Sep 4, 2017
Watch Back ?  ♥
Reply
:iconvenus-elises:
Venus-Elises Featured By Owner Aug 29, 2017  Student Interface Designer
Thím ơi, tôi định mở 1 team chuyên des lockscreen của 7, không biết thím có muốn tham gia không? :'>
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Aug 30, 2017
- T dở tệ khoảng des lockscreen = ]]
Reply
:iconvenus-elises:
Venus-Elises Featured By Owner Aug 30, 2017  Student Interface Designer
Thế thím thívh cut render không? Tôi cũng cí 1 team cut render của 7
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Aug 31, 2017
- Cũng được :v
Reply
Add a Comment: