hisayo12 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hisayo12/art/Sharon-166658747hisayo12

Deviation Actions

hisayo12's avatar

Sharon

By
Published:
252 Views

Description

Tym razem mangowa kolorowanka. Klasyczny komentarz "wyszło jakoś nie tego". Chociaż kolory mi się podobają, o.
Image size
1437x1404px 1011.09 KB
© 2010 - 2023 hisayo12
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In