hisayo12 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hisayo12/art/Michael-161504398hisayo12

Deviation Actions

hisayo12's avatar

Michael

By
Published:
196 Views

Description

Juz od paru tygodni kisi mi się to w teczce, w końcu znalazłam czas, żeby to wstawić... Rysowałam na lekcji, na której była babka z zastępstwa. Ołówki, te z tych grubszych, ale na papierze technicznym, więc wyszło jak wyszło.
Image size
1398x2041px 1.36 MB
© 2010 - 2023 hisayo12
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In