hisayo12 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hisayo12/art/Anthy-sketch-161503950hisayo12

Deviation Actions

hisayo12's avatar

Anthy sketch

By
Published:
207 Views

Description

Tak mię coś wzięło na szkice. Pewnie zanim to pokoloruję zrobi się zima, ale... NARESZCIE narysowałam coś tak, jak chciałam! Jeee~
Image size
1510x2079px 493.66 KB
© 2010 - 2023 hisayo12
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In