hisayo12 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hisayo12/art/Anthy-pinku-ver-168930787hisayo12

Deviation Actions

hisayo12's avatar

Anthy pinku ver.

By
Published:
167 Views

Description

Miałam ją pokolorować normalnie, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę i w ten oto prosty sposób Anthy została różowym moeblobem z heterochromią.
Image size
755x1039px 315.33 KB
© 2010 - 2023 hisayo12
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In