Hirv3Slayern on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hirv3slayern/art/Porucznik-Vixen-Fox-698767923Hirv3Slayern

Deviation Actions

Hirv3Slayern's avatar

Porucznik Vixen Fox

By
Published:
1.2K Views

Description

Rysowałem w Paint Tool Sai
Vixen Fox jest z bajki propagandowej Korei Południowej
jeśli znacie Squirrel and Hedgehog to wiecie o co chodzi xD
Narysowałem ją w mundurze polskim, przerobionym na mój styl więc tia. '-'
Image size
361x538px 730.75 KB
© 2017 - 2024 Hirv3Slayern
Comments7
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
wojti2000's avatar
Uwielbiam ją!