Shop Forum More Submit  Join Login
Let me tie a ribbon for you by HiiragiAzayaka Let me tie a ribbon for you by HiiragiAzayaka
for :iconanother-voyage:

:iconav-mari: @ me
:iconvierinferno: @ :iconvierinferno:

-------------------------------------------------
hành động đã được sự cho phép của bên kia Llama Emoji 34 (Sexy Smile) [V2] 

mềnh nhắm bợn ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy Llama Emoji-05 (Flower Sparkles) [V1] 

xin lỗi vì vẽ vội nên hơi ẩu :iconpapmingplz:
Add a Comment:
 
:iconvierinferno:
VierInferno Featured By Owner Edited Jun 21, 2014
Áaaa *blush*  Neko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] đáng yêu quá  *chạy đến ôm* Natsuki Shinomiya (Super hug) [V1] 
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
Llama Emoji-02 (Blush) [V1]   :iconsupertighthugplz: 
Reply
:iconvierinferno:
VierInferno Featured By Owner Jun 21, 2014
Yui Hirasawa (Castanets Dance) [V1] 
Reply
:iconmrallsundei:
MrAllSundei Featured By Owner Jun 21, 2014  Student General Artist
Mấy cô không rủ tôi nhá Llama Emoji-08 (Crying) [V1] 
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconav-mari: bạn trẻ có thích được buộc nơ không? :iconlazeplz:
Reply
:iconmrallsundei:
MrAllSundei Featured By Owner Jun 21, 2014  Student General Artist
Chắc thắt bím đi :iconminggagaplz:
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
thắt bìm tóc ấy hả? :iconmingreactionplz:
Reply
:iconmrallsundei:
MrAllSundei Featured By Owner Jun 21, 2014  Student General Artist
Yeah yeah Llama-Emoji-13 (I'm Pretty) [V1] 
Reply
:iconeccentric-choco:
Eccentric-Choco Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongloriagorilla: Grolia: Hai người nhanh quá đi mất~~~~:iconheblushplz:
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconav-mari: đánh nhanh thắng nhanh chứ lị Th Th060 
Reply
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 21, 2014
cha,anh ấy đy kiếm trai mà
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconav-mari: tui là con gái à nha onion head "siga"  tui chỉ kiếm bạn cùng phòng thôi mà Run 
Reply
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 21, 2014
rõ ràng là dụ trai,sao em thấy anh cầm thỏ bảo là kiếm trai nên mới đy tàu mà
Reply
:iconhiiragiazayaka:
HiiragiAzayaka Featured By Owner Jun 21, 2014  Hobbyist Digital Artist
không phải là "kiếm trai" mà là "kiếm anh trai" =)) Chichi đọc kĩ lại xem =))
mà Vilian lên tàu tìm anh trai thì sao lại bảo mềnh đi dụ trai? trong Cs của mềnh làm gì có chỗ nào ghi "thích đi dụ trai" đâu? 
Reply
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 21, 2014
hi
Reply
:iconvierinferno:
VierInferno Featured By Owner Edited Jun 21, 2014
Anh đang kiếm anh trai chichi à Neko (Lennon)  Little Busters [V9] 
kiếm anh trai chứ không phải kiếm trai nhé *bóp chichi*
Reply
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 21, 2014
đằng nào cũng kiếm trai thôi anh
Reply
:iconvierinferno:
VierInferno Featured By Owner Jun 21, 2014
anh trai khác với trai em nhé Neko (Lennon)  Little Busters [V9] 
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 21, 2014
Image Size
469 KB
Resolution
2480×3019
Link
Thumb

Stats

Views
148
Favourites
6 (who?)
Comments
18
Downloads
0
×