Shop Forum More Submit  Join Login
Metropolis by Hideyoshi Metropolis :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,087 65 Light Mansion by Hideyoshi Light Mansion :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,175 104 Factory Complex by Hideyoshi Factory Complex :iconhideyoshi:Hideyoshi 431 38 Robin Hood by Hideyoshi Robin Hood :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,086 94 Under the Surface by Hideyoshi Under the Surface :iconhideyoshi:Hideyoshi 876 95 Kitsune by Hideyoshi Kitsune :iconhideyoshi:Hideyoshi 520 49 The Morrigan by Hideyoshi The Morrigan :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,585 154 Dark Alley by Hideyoshi Dark Alley :iconhideyoshi:Hideyoshi 2,210 171 Steampunk Centipede by Hideyoshi Steampunk Centipede :iconhideyoshi:Hideyoshi 2,914 197 Ivory Tower by Hideyoshi Ivory Tower :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,658 214 Time Machine by Hideyoshi Time Machine :iconhideyoshi:Hideyoshi 2,858 247 Skytrain Complex by Hideyoshi Skytrain Complex :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,989 207 Station dusk by Hideyoshi Station dusk :iconhideyoshi:Hideyoshi 872 127 Hyper G One - Aircrew by Hideyoshi Hyper G One - Aircrew :iconhideyoshi:Hideyoshi 931 115 Final Confrontation by Hideyoshi Final Confrontation :iconhideyoshi:Hideyoshi 5,790 405 AF - 014 Hikaze by Hideyoshi AF - 014 Hikaze :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,454 196 Blade Runner tribute by Hideyoshi Blade Runner tribute :iconhideyoshi:Hideyoshi 2,172 236 Megastructure by Hideyoshi Megastructure :iconhideyoshi:Hideyoshi 5,819 467 The Abyss by Hideyoshi The Abyss :iconhideyoshi:Hideyoshi 1,625 179 Stronghold by Hideyoshi Stronghold :iconhideyoshi:Hideyoshi 458 73 Planetary Command Center by Hideyoshi Planetary Command Center :iconhideyoshi:Hideyoshi 564 116 Neo Tokyo by Hideyoshi Neo Tokyo :iconhideyoshi:Hideyoshi 969 123 An Underworld by Hideyoshi An Underworld :iconhideyoshi:Hideyoshi 953 110 Metalman Project - Invasion by Hideyoshi Metalman Project - Invasion :iconhideyoshi:Hideyoshi 758 156