Welcome to Torogakure, or the Hidden Lantern Village!
Here is a list of characters in the group to help you find them, or just for reference.

     − [#150773] Ide Shigeru 
     − [#152890] Asukai Tsuyoi 

     − [#160389] Ishikiri Tsuneo 
     − [#160525] Uranami Harusaki 
     − [#160569] Yuudai Akihiko 
     − [#160597] Ryouichi Kaito 
     − [#160869] Shirogane Azami 
     − [#160995] Uranami Ame 
     − [#161001] Minawa Koshi 
     − [#161011] Minawa Tokara
     − [#161015] Minawa Chizuru 
     − [#161026] Uranami Mugon 
     − [#161119] Asukai Yoichi 
     − [#161143] Asukai Tsurugi 
     − [#161187] Nakano Shio 
     − [#161161] Hibiki Ari 
     − [#161204] Asukai Naoto 
     − [#161290] Hitoyo Masashi 
     − [#161369] Hitoyo Rei 
     − [#161514] Kitsune Kotaro 
     − [#161666] Hitoyo Ryota 
     − [#161675] Uranami Kasumi 
     − [#161914] Asukai Saori  
     − [#161996] Kitsune Kazue 
     − [#162004] Tsutakana Manami 
     − [#162033] Hitoyo Akira 
     − [#162159] Aoki Asagi 
     − [#162163] Asukai Michio 
     − [#162198] Asukai Hisako 
     − [#162326] Mansei Asuza 
     − [#162405] Minawa Kaibun 
     − [#162513] Hibiki Isuru 
     − [#162842] Hibiki Hinoiri 
     − [#162917] Chabana Kaori 
     − [#163007] Kitsune Suguro 
     − [#163009] Yamita Miki 
 
    − [#163079] Aoki Keigo   
     − [#163147] Tatsuyoshi Jun 

     − [#170145] Chouyou Kaname 
     − [#170346] Akamine Roku 
     − [#170403] Enomoto Shoichi
     − [#170489] Shirogane Souta 
     − [#170613] Hibiki Moyura 
     − [#170721] Tsutakana Kyo 
     − [#170910] Aoki Ryoko 
     − [#171348] Kimura Isao 
     − [#171366] Asukai Shinya 
     − [#171401] Hitoyo Jukichi 
     − [#171411] Aoki Yoshi 
     − [#171496] Hibiki Takumi 
     − [#171507] Kota Inugami 
     − [#171516] Sakana Natsu 
     − [#171551] Sugimoto Aina 
     − [#171552] Sugimoto Akimitsu 
     − [#171563] Sekai Shun 
     − [#171588] Kaminari Inabikari 
     − [#171613] Kurosawa Ryuunosuke 
     − [#171616] Kitsune Inui 
     − [#171645] Minawa Haruna 
     − [#171666] Aoki Taiki 
     − [#171700] Kitsune Kokoro 
     − [#172139] Asukai Harumi 
     − [#172217] Shirogane Aya 
     − [#172500] Asukai Hiyori 
     − [#172510] Furukawa Kiryuu 
     − [#173100] Uranami Utaro 
     − [#173117] Oshiro Kaien 

     − [#180221] Aoki Tamie 
     − [#180469] Hibiki Hakai 
     − [#180655] Nakahara Kayo 
     − [#180664] Shirogane Nobuo 
     − [#180799] Hitoyo Seiji 
     − [#180868] Mansei Anzu 
     − [#180910] Mansei Nori 
     − [#181053] Kitsune Dairou 
     − [#181313] Asukai Akane 
     − [#181519] Hitoyo Etsuko 
     − [#181632] Kitsune Himawari 
     − [#181718] Usami Chieko 
     − [#181737] Isozaki Keitaro 
     − [#181993] Kitsune Yukito 
     − [#181994] Kitsune Raiha 
     − [#182071] Mansei Yagani 
     − [#182103] Asukai Kin 
     − [#182110] Aoki Mio 
     − [#182143] Aoki Michi 
     − [#182156] Migiwa Aosa 
     − [#182169] Hibiki Jinta 
     − [#182181] Uranami Nanase 
     − [#182182] Uranami Aneko 
     − [#182208] Asukai Kaoru 
     − [#182307] Kitsune Akari 
     − [#182313] Kitsune Hakuzo 
     − [#182369] Uranami Eita 
     − [#182455] Hitoyo Kouki 
     − [#182481] Minawa Ren 
     − [#182510] Mansei Chiasa 
     − [#182748] Hitoyo Suzu 
     − [#182848] Aoki Saki 
     − [#182964] Ohame Yuurei 
     − [#183162] Kitsune Anri 

     − [#190422] Shirogane Yui 
     − [#190437] Shirogane Ikki 
     − [#190486] Shirogane Akio 
     − [#190606] Mansei Onomi 
     − [#190709] Naien Saya 
     − [#190711] Kitsune Kohaku 
     − [#190957] Ryouichi Ikuto 
     − [#191039] Mansei Asami 
     − [#191064] Mansei Botan 
     − [#191074] Mansei Shinji
     − [#191302] Minawa Kizashi 
     − [#191307] Asukai Hanabi 
     − [#191446] Aoki Kishitsu 
     − [#191530] Mansei Tamafune 
     − [#191665] Koizumi Eri
     − [#191670] Hitoyo Honoka  
     − [#191827] Hitoyo Konobu 
     − [#191918] Shirogane Shishito 
     − [#191919] Shirogane Reika 
     − [#192925] Aoki Yuuta 
     − [#192210] Takagama Kioshi 
     − [#192319] Kazehaya Yuka 
     − [#192323] Kitsune Kagura 
     − [#192324] Kitsune Masaru 
     − [#192868] Minawa Tadashi 
     − [#192925] Asukai Karigane 
     − [#193024] Hitoyo Ayumu 

     
− [#90173] Touhara Heisuke 
     − [#91267] Hashimoto Keiichi 
     − [#92178] Nadare Hiroya 
     − [#92775] Konoe Yahiro 
Add a Comment:
 
:iconpancake-senpaii:
Pancake-Senpaii Featured By Owner Nov 20, 2015  Student Digital Artist
- [#190931] Karibi Kitsune (Verena-Senpai) - Male, 16, Fire  TG : Karibi Kitsune
Reply
:iconthriaemis:
Thriaemis Featured By Owner Nov 20, 2015  Hobbyist Digital Artist
Added! Thanks ;v;
Reply
:icon10-02-96:
10-02-96 Featured By Owner Edited Aug 29, 2015
- [#180156] Shion Hitoyo (10-02-96) - Female, 17, Wind. fav.me/d8zlv5f :iconhurrrplz:
Reply
:iconpetitepurrito:
petitepurrito Featured By Owner Aug 30, 2015   Digital Artist
Added <3
Reply
:iconr3darkang3l:
R3dArkang3l Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist Artist
I forgot the profile pic XD r3darkang3l.deviantart.com/art…
Reply
:iconr3darkang3l:
R3dArkang3l Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist Artist
-[Citizen] Itsuo Rin (R3dArkang3l) - Male, 18
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist
Check c:
Reply
:iconlautte:
lautte Featured By Owner Oct 4, 2013
- [#183046] Akemi Oshiro (@LauraDex) - Female, 15, Fire

Her Surname changed ;u; Thanks Carl! <333
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist
Gottit :D
Reply
:iconkinboiki:
kinboiki Featured By Owner Oct 3, 2013
- [#162117] Yoriko Komuro (*ShoKirari) - Female, 18, Lightning.
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist
Thank you~
Reply
:iconochairo:
ochairo Featured By Owner Oct 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
Akira's age was changed to 17 <3

His Chakra nature is still wind.
and Chris didn't say I had to change his number so I think that's okay.
And he's still a boy
no sex changes here
Thank you :iconbrohugplz: 

Reply
:iconfeganten:
feganten Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Artist
[#180269] Hotaka Yamada (*Mirukuhani) - Male, 15, Earth. fav.me/d6jguo0
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist
Thank yoou
Reply
:iconone-legged-zombie:
One-legged-zombie Featured By Owner Oct 3, 2013  Student General Artist
#180888, Masura Yuudai , male, 14
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Oct 3, 2013  Hobbyist
Chakra nature and link to profile
Reply
:iconone-legged-zombie:
One-legged-zombie Featured By Owner Oct 3, 2013  Student General Artist
Reply
:iconsublimesalt:
SublimeSalt Featured By Owner Aug 29, 2013
- [#161001] Koshi Kumamoto (~SublimeSalt) - Female, 18, Lightning
Reply
:iconebberry-jay:
Ebberry-Jay Featured By Owner Aug 20, 2013
#161204, Naoto Asukai, 18
Reply
:iconebberry-jay:
Ebberry-Jay Featured By Owner Aug 20, 2013
female, earth
Reply
:iconmoonlight-hour:
Moonlight-Hour Featured By Owner Aug 20, 2013  Hobbyist General Artist
Do we tell you our villager on here too? Or just leave it to Shinobi? xD
Reply
:icontraceofhatred:
TraceofHatred Featured By Owner Aug 20, 2013  Hobbyist General Artist
You can, but it's mostly fo rshinobi :3
Reply
:iconmoonlight-hour:
Moonlight-Hour Featured By Owner Aug 20, 2013  Hobbyist General Artist
Well it's just...

Akane Tsutara 18 ... owner is me xD no number xD
Reply
:iconbestness:
BestNess Featured By Owner Aug 8, 2013
#171507 Inugami Kota, 17
Male
Earth
:iconotlplz: I need to upload more 
XD
Reply
:iconsuzakutrip:
SuzakuTrip Featured By Owner Aug 5, 2013
#163009 Miki Yamita, Female 18, fire xD
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist
HOW CAN YOU NOT BE ON HERE ALREADY
OTL
Reply
:iconsuzakutrip:
SuzakuTrip Featured By Owner Aug 5, 2013
I doon't even know man, I don't even know.


xD Maybe because I'm a late joiner?
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist
But youre awesomesauce
I should have remembered
Reply
:iconsuzakutrip:
SuzakuTrip Featured By Owner Aug 5, 2013
:iconcuteblushplz:
Reply
:iconr3darkang3l:
R3dArkang3l Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist Artist
[#160117] Urara Hara ( *R3dArkang3l) Female 18, Water

tyvm :heart:
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist
Thanks hun!
Reply
:iconr3darkang3l:
R3dArkang3l Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist Artist
np :D and thank you! :hug:
Reply
:iconmikiwii:
mikiwii Featured By Owner Aug 5, 2013
[#170669] Makoto Hitoyo ( *KiwiKayli ) - Female, 17, Wind
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist
Thank yoou
Reply
:iconkinboiki:
kinboiki Featured By Owner Aug 2, 2013
[#161939] Usui Komuro (*ShoKirari) - Male, 19, Earth.
Reply
:iconlautte:
lautte Featured By Owner Jul 30, 2013
[#183046] Akemi Matsuyama (~LauraChase) - Female, 15, Fire

Dhaknskakann you guys all need a huggu :iconmanhugplz: thank you guys so much AHAHAHAH <333
Reply
:iconochairo:
ochairo Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
 [#162033] Akira Hitoyo(~WhipCrack) - Male, 18, Wind.Sorry for commenting on everything :icontsumugiplz: I'm trying to throw my new baby into the village.
Reply
:icontraceofhatred:
TraceofHatred Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist General Artist
Hey guys! I'm gonna try and update all of this tomorrow, it seems ~Unitcircle is really busy with school!
Reply
:iconcadefoster:
cadefoster Featured By Owner Jul 24, 2013  Hobbyist Writer
Tsuyoi Asukai fav.me/d6bkmss Earth: Age 20 #152890 fav.me/d6bkmss
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist
Thank you for your patience!
Reply
:iconcadefoster:
cadefoster Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist Writer
:) it feels good to be official HAHA:dignity-laugh:
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist
:iconfacewallplz:
I apologize immensely!

Schools been kicking my ass.
Reply
:iconcadefoster:
cadefoster Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist Writer
No problem!
Trust me I know the school punishment.
Reply
:iconcadefoster:
cadefoster Featured By Owner Jul 22, 2013  Hobbyist Writer
Hey Hey noticed my toon was left off the chart fav.me/d6bkmss
Reply
:iconnionai:
Nionai Featured By Owner Jul 20, 2013
Umm hehe you accidentally have 

- [#162198] Hisako Asukai (*jinxjr123) - Female, 16, Lightning. 

under males
Reply
:icontheunitcircle:
TheUnitCircle Featured By Owner Jul 25, 2013  Hobbyist
Thank you for letting me know!
Reply
:iconnionai:
Nionai Featured By Owner Jul 25, 2013
mhm ^^
Reply
:icontraceofhatred:
TraceofHatred Featured By Owner Jul 22, 2013  Hobbyist General Artist
OTL if I have some spare time I will see if I can fix it. It seems ~TheUnitCircle has been a bit too busy to keep up with this. >_>
Reply
:iconnionai:
Nionai Featured By Owner Jul 22, 2013
Alright. I just noticed it was a bit odd haha. Wasn't sure if typo or misplaced.
Reply
:iconbabi-narusakulover:
Babi-narusakulover Featured By Owner Jul 20, 2013  Student General Artist
[#182113] Sayo Hoshizora(~Babi-narusakulover)- Female, 15, Earth
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconhiddenlanternvillage: More from HiddenLanternVillage


More from DeviantArtDetails

Submitted on
June 25, 2013
File Size
0 bytes
Link
Thumb

Stats

Views
12,059
Favourites
5 (who?)
Comments
133