hehekate on DeviantArthttps://www.deviantart.com/hehekate/art/flora-68639538hehekate

Deviation Actions

hehekate's avatar

flora

By
Published:
577 Views

Description

my version of Flora from webcomic 'Two kinds' by Tom Fishbach.
[link]
Image size
3224x2100px 1.6 MB
© 2007 - 2024 hehekate
Comments7
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Boodyn's avatar
Fajna kicia :) Narysowałaś w kompie czy to skan? btw użyj guzika "Reply" w lewym dolnym rogu okienka bo inaczej nie będę widział czy mi odpowiedziałaś ;)