Shop Forum More Submit  Join Login
About Other / Student Hee Mi KimLuFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 333 Deviations 39 Comments 7,114 Pageviews
×

Newest Deviations

0 10ee71 155c6b89 XL by heemipetal2004 0 10ee71 155c6b89 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 3 0 0 10ee5e e0d2bb47 XL by heemipetal2004 0 10ee5e e0d2bb47 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 1 0 0 1c1117 19af8e3d XL by heemipetal2004 0 1c1117 19af8e3d XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 2 2 0 10900c b014a0c0 XL by heemipetal2004 0 10900c b014a0c0 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 26 0 0 1c0f5a 3cab1f35 XL by heemipetal2004 0 1c0f5a 3cab1f35 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 4 0 0 1c0f94 b1ce1676 XL by heemipetal2004 0 1c0f94 b1ce1676 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 6 0 0 1c0f92 809dab5c X5L by heemipetal2004 0 1c0f92 809dab5c X5L :iconheemipetal2004:heemipetal2004 1 0 tian mi mi by heemipetal2004 tian mi mi :iconheemipetal2004:heemipetal2004 1 0 s u m m e r by heemipetal2004 s u m m e r :iconheemipetal2004:heemipetal2004 1 0 0 1cfc94 c9597217 XL by heemipetal2004 0 1cfc94 c9597217 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 2 0 0 1cf8e2 7cd00a4c XL by heemipetal2004 0 1cf8e2 7cd00a4c XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 3 0 0 1d6498 767f10f2 XL by heemipetal2004 0 1d6498 767f10f2 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 4 1 owl PNG by heemipetal2004 owl PNG :iconheemipetal2004:heemipetal2004 2 0 teapot PNG by heemipetal2004 teapot PNG :iconheemipetal2004:heemipetal2004 4 0 0 1de760 b6d05070 XL by heemipetal2004 0 1de760 b6d05070 XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 5 0 0 1e8267 b835333a XL by heemipetal2004 0 1e8267 b835333a XL :iconheemipetal2004:heemipetal2004 4 0

Favourites

HalloweenMood2 by Euselia HalloweenMood2 :iconeuselia:Euselia 49 26 130830 Changmin by janelee8072 130830 Changmin :iconjanelee8072:janelee8072 85 27 PSD Coloring #6 Ulzzang by dungyonggun PSD Coloring #6 Ulzzang :icondungyonggun:dungyonggun 19 4 big texture#4 by Fairylandalse big texture#4 :iconfairylandalse:Fairylandalse 346 39 Coloring PSD-4 by janelee8072 Coloring PSD-4 :iconjanelee8072:janelee8072 97 19 Coloring PSD-1 by janelee8072 Coloring PSD-1 :iconjanelee8072:janelee8072 157 17 Psd#6 by selubaekyeol Psd#6 :iconselubaekyeol:selubaekyeol 90 7 large texture#6 by Fairylandalse large texture#6 :iconfairylandalse:Fairylandalse 177 19 PSD #52 by RavenOrlov PSD #52 :iconravenorlov:RavenOrlov 2,132 137 [20140621]PSD#1 by WongChingYi [20140621]PSD#1 :iconwongchingyi:WongChingYi 4 0 Chinese art PNG by Jean52 Chinese art PNG :iconjean52:Jean52 130 15 Drop by OhBlunt Drop :iconohblunt:OhBlunt 7 0 Zanilia Zhao banner by hyukhee05 Zanilia Zhao banner :iconhyukhee05:hyukhee05 31 3 Alice - Coffee time by Henriqu3Campos Alice - Coffee time :iconhenriqu3campos:Henriqu3Campos 34 22 Brave by VanessaPadua Brave :iconvanessapadua:VanessaPadua 54 14 ROSE by Baobaobei ROSE :iconbaobaobei:Baobaobei 102 34

Watchers

Groups

Activity


“SẼ CÒN CÓ BAO NGƯỜI CỨ ĐẾN RỒI ĐI – AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU BAO DUNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ EM ẤY”

deviantID

heemipetal2004's Profile Picture
heemipetal2004
Hee Mi KimLu
Artist | Student | Other
Vietnam
1. Nếu bạn hỏi tôi nhóm nhạc mà tôi yêu, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, là Super Junior :D
2. Nếu bạn hỏi tôi trong cuộc đời của mình, người mà tôi yêu nhất là ai, tôi sẽ đáp rằng, người đàn ông ấy là Kim Heechul :D
3. Nếu bạn hỏi tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên có tồn tại hay không, với tôi, cảm giác tim đập chân run ấy, là từ Lộc Hàm :D
4. Fandom của tôi, thế giới của tôi, tôi là ELF, thế giới của tôi mang màu xanh Sapphire :D
5. Bộ 5 quyền lực trong trái tim tôi.. Là HeeChul, Luhan, Yesung, Donghae, Jaejoong đó :D
6. Tôi không phải Cassiopeia, lại càng không phải Exotic, tuy có điều, DBSK với Cassiopeia, EXO với Exotic họ không khi nào đáng ghét cả :D
7. Ước mơ của tôi, một lần trong đời, từ tận đáy lòng, bình tâm nói ''Xin chào'' với những cuộc tình chưa bao giờ có kết thúc :D

Comments


Add a Comment:
 
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
Horoscopo-chino-2018-jabali-o-cerdo by Creaciones-Jean Texto-hapyy-birthday-05.3 by Creaciones-Jean Pastel-colores-degradados-filtros-inkscape-31.2 by Creaciones-Jean
Reply
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Apr 20, 2018  Hobbyist General Artist
Feliz Cumpleaños... Dios te Bendiga Grande y Abundantemente...!!!
               Texto-happy-birthday-03 by Creaciones-Jean          Abrazo by Creaciones-Jean
Reply
:iconcreaciones-jean:
Creaciones-Jean Featured By Owner Oct 12, 2017  Hobbyist General Artist
Hermosa Galería...!!! La variedad de maravillosos recursos es sorprendente... Felicitaciones...!!! Clap Clap Clap Clap Clap 
Reply
:iconbeyzayildirim77:
beyzayildirim77 Featured By Owner Oct 12, 2014  Student Digital Artist
Thank you very much : visitor
Reply
:iconqm-hyojin:
qm-hyojin Featured By Owner Jul 13, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icondbthx1::icondbthx2::icondbthx3: EXO : Baekhyun Tongue 
Reply
:iconheemipetal2004:
heemipetal2004 Featured By Owner Nov 8, 2014  Student Artist
you're welcome :D 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 21, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn vì đã watch lại ạh ^^~
Reply
:iconheemipetal2004:
heemipetal2004 Featured By Owner Jun 24, 2014  Student Artist
hông chi ahhh :D:D 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 24, 2014  Student Interface Designer
^^~
Reply
Hidden by Commenter
(1 Reply)
Add a Comment: