Shop Forum More Submit  Join Login
Pack happy +250 watch by Haruno-Aki Pack happy +250 watch by Haruno-Aki
                                   Cuối cùng cũng được hơn 250 watch rồi T-T
                                  Tuôi cảm mơn mọi người trong suối t/g qua nha ^^
                               Share cái pack này dành cho các watchers của tuôi 
                    Tuy nó cũng chẳng có nhiều gì nhưng đây cũng là tấm lòng của tớ
                                             Mong mọi người thích nó ạ Love 
                                                        Pack gồm : 
                                        1. 29 Background (nguồn từ bác gồ)
                                                2. 5 PSD signnature
                                                3. 5 PSD Scrapbook
                                                  4. 3 PSD coloring
                                   5. 4 render anime (nguồn thì trên DA) Kao Emoji-04 (Cute) [V1]

Rules:
- Đừng move y chang art của tớ nha
- Credit tớ khi sử dụng
- Fav+watch+cmt = link down

                          Đến đây là hết rồi, mong các bạn ủng hộ tuôi nhan :happybounce: 
Add a Comment:
 
:iconkishoukun:
Kishoukun Featured By Owner Apr 12, 2019
done :)
Reply
:iconmyding2k3:
Myding2k3 Featured By Owner Aug 8, 2018  Student Interface Designer
Fav+watch+cmt = link down
Reply
:icontysmly:
TYSMLY Featured By Owner Jun 20, 2018
DONE
Reply
:iconmina990:
mina990 Featured By Owner Feb 26, 2018
- Fav+watch+cmt = link down
Reply
:iconrimuku:
Rimuku Featured By Owner Edited Oct 30, 2017
DONEEE SENSEI !!! BEAUTIFUL WORKS, IS PERFECT !!!   pink heart {big} by DiegoVainilla   Ryuuko Ryuushi Mifune (Moe and feeling love) [V1] by Jerikuto   pink heart {big} by DiegoVainilla  
Reply
:iconmystericvla:
MystericVla Featured By Owner Aug 5, 2017  Hobbyist Interface Designer
donee
Reply
:iconraghad2:
raghad2 Featured By Owner Jun 20, 2017
done
Reply
:iconnomchii:
Nomchii Featured By Owner Jun 20, 2017
Done
Reply
:iconmoonygodiva10902:
MoonyGodiva10902 Featured By Owner Jun 18, 2017  Student Interface Designer
Done!
Reply
:iconpikachy28:
PiKaChy28 Featured By Owner Jun 16, 2017  Student General Artist
done
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Jun 10, 2017
- Fav+watch+cmt = link down
Reply
:iconhajimateru-shiri:
Hajimateru-Shiri Featured By Owner May 14, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 27, 2017
check note <3
Reply
:iconmary-aka-miwako:
Mary-Aka-Miwako Featured By Owner May 9, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 27, 2017
check note <3
Reply
:iconcielocristalino:
CieloCristalino Featured By Owner Apr 24, 2017
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 8, 2017
check note <3
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Mar 25, 2017  Student Artist
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 8, 2017
check note <3
Reply
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Feb 21, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 8, 2017
check note <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Feb 11, 2017  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner May 8, 2017
check note <3
Reply
:iconkl-lam:
KL-Lam Featured By Owner Jan 20, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Feb 4, 2017
check note <3
Reply
:icongigabait2:
Gigabait2 Featured By Owner Dec 29, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Dec 31, 2016
Check note <3
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Dec 16, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Dec 19, 2016
check note <3
Reply
:iconphuonganhdesigner:
PhuongAnhDesigner Featured By Owner Dec 14, 2016
Done <3
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Dec 19, 2016
check note <3
Reply
:iconchihirominami6:
chihirominami6 Featured By Owner Nov 29, 2016  Student Interface Designer
Done <33
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Dec 5, 2016
Check note <3
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Nov 28, 2016  Student
- Dome
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 29, 2016
check note <3
Reply
:icondeadlyfox1:
DeadlyFOX1 Featured By Owner Nov 27, 2016
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 29, 2016
check note <3
Reply
:iconleconmeo:
Leconmeo Featured By Owner Nov 23, 2016
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 26, 2016
check note <3
Reply
:iconquynhluu120a:
quynhluu120a Featured By Owner Nov 21, 2016
- Done!!
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 21, 2016
check note <3
Reply
:iconmetelista:
Metelista Featured By Owner Nov 18, 2016
Done 
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 20, 2016
check note <3
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Nov 14, 2016  Student Interface Designer
Done 
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 15, 2016
Check note <3
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Nov 3, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 4, 2016
fav?
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Nov 4, 2016  Student Artist
mình fav rồi mà
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Nov 4, 2016
- Vậy sao bạn, xin lỗi nha
- Check notes <3
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Nov 4, 2016  Student Artist
ukm
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 16, 2016
Image Size
1.9 MB
Resolution
1300×847
Link
Thumb

Stats

Views
851
Favourites
79 (who?)
Comments
166
Downloads
15