Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconbarryd-alive:
BarryD-Alive Featured By Owner Jul 28, 2018  Professional General Artist
LOVED looking through your gallery, AMAZING work!! Here's a mix I hope will inspire you as you do your magic...

soundcloud.com/user-613001025/…
Reply
:iconshannonxnaruto:
ShannonxNaruto Featured By Owner Nov 9, 2017  Hobbyist General Artist
Nice gallery! ♡
Reply
:iconvoiceinforestshadow:
VoiceInForestShadow Featured By Owner Oct 9, 2017  Professional Traditional Artist
Your gallery is amazing!
Reply
:iconminnesotavikings:
minnesotavikings Featured By Owner May 26, 2017
Pretty awesome gallery!
Reply
:iconnikoskap:
nikoskap Featured By Owner May 23, 2016
Fantastic art!
Reply
:iconrui-abel:
Rui-Abel Featured By Owner Aug 29, 2015   Digital Artist
Impressive works
Reply
:icontherandomgamerdude:
TheRandomGamerDude Featured By Owner Jul 24, 2015
I love the tone of your art.
Reply
:iconnipplegunz:
NippleGunz Featured By Owner Jul 14, 2015
You have a great gallery! Do you do requests?
Reply
:iconmagicishere:
MagicIsHere Featured By Owner Jun 30, 2015
Świetne prace :D Co studiowałaś?
Reply
:iconharpiya:
Harpiya Featured By Owner Jul 1, 2015  Professional Digital Artist
Rzuciłam studia, by się sama nauczyc :) Studiowałam 1,5 lata w Opolu na instytucie w kierunku nauczycielstwo - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Reply
Add a Comment: