handbeer's avatar

UTAU Nederlandse Patch

By handbeer
14 Favourites
1K Views
Nederlands:

Deze patch is origineel van de UTAU wiki; [link]

Edit: Deze patch is origineel gemaakt door Mianaito, en bewerkt naar het Nederlands.

Ik zag dat *xShadowxXIII een Duitse versie ging delen waardoor ik dacht 'Ik heb eigenlijk al een hele lange tijd een Nederlandse versie van UTAU, zal ik die maar ook eens delen?'

Niet alles is aangepast, bij sommige woorden wist ik de Nederlandse translatie niet. Er kunnen spelfouten in zitten vanwege mijn gebrek aan Nederlands.

In iedergeval, ik hoop dat het nog wel nut heeft voor mede Nederlandse UTAU gebruikers.

Het kan nog zijn dat sommige opties nog Japans zijn, ik wist niet hoe ik ze kon veranderen.

Hoe doe je de patch in UTAU?
Ga naar de UTAU map en plaats de map 'res' er in met alles wat er in zit.


English:

This patch was original from the UTAU wiki; [link]

Edit: This patch is originally made by Mianaito, but edited in Dutch.

I saw that *xShadowxXIII shared a German version, so I thought 'I have the Dutch version of UTAU for a while now, should I share it too?'

Not everything is edited, some words were hard for me to translate to Dutch. There could be some spelling mistakes due to my lack of Dutch.

Anyway, I hope this is useful for fellow Dutch UTAU users.

It's possible that there are still options that are Japanese, I didn't know how to change that.

How to put the patch in UTAU?
Go to your UTAU folder and drag the 'res' folder into the UTAU folder with everything in it.


Published:
© 2011 - 2020 handbeer
Comments have been disabled for this deviation