Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant HanahFemale/Unknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 75 Comments 1,159 Pageviews
×


- Say Hi = )
- Nói là đủ 15 học sinh ra lesson 1 nhưng tại tui sắp chuyển nhà nên mấy ngày sau onl được rất  ít
 
Vào lesson luôn ha, văn là môn tui ngâu si nhất
À mà tại máy tính bị điên nên đành viết lesson 1 ở đây


[ Chi chan yew dấu của tui đọ ]

All Step:

Kết quả:

Topaz: Thang điểm 100/100
Mix res 15/100
Render 10/100
Psd, Coloring 25/100
Text, cre: 10/100
Sáng tạo 30/100
Other 10/100


Form nộp:
- Name:
- STT:
- Lesson:
- Link HQ:
[ Tag: @bloom223344 ]


Res: fotki.yandex.ru/users/ladylony…
Ai trên 80đ nhận PSD bài này nhen


Comments


Add a Comment:
 
:iconalyinlalaland:
AlyInLaLaLand Featured By Owner Apr 26, 2016  Hobbyist Digital Artist
thank you so much for the watch, friend!
Reply
:iconangati:
Angati Featured By Owner Apr 11, 2016  Hobbyist Artist
Thank you for the Watch! :3
Reply
:iconastralseed:
Astralseed Featured By Owner Apr 8, 2016  Professional General Artist
Thanks for the watch :aww: 
Reply
:iconxandimus:
XandImus Featured By Owner Edited Apr 2, 2016   General Artist
uber kool-o thYnks 4tthe watch! :star:O:star:
Reply
:iconnenijadraws:
NenijaDraws Featured By Owner Mar 29, 2016  Student General Artist
thank you for the watch! i super-apprechiate it!
Llama Emoji-02 (Blush) [V1]
Reply
:iconpandaclash:
PandaClash Featured By Owner Mar 27, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the watch Pearl Emote 18 Pearl Emote 33 PEARL FANGIRLS OVER SOMETHING (Now animated) 
Reply
:iconstuckindoors:
Stuckindoors Featured By Owner Mar 26, 2016
Thank you for the watch!
Reply
:iconhanah-cucheo:
Hanah-Cucheo Featured By Owner Mar 27, 2016
 Nothing
Can you donate some points for me
I so needed it :) 
Reply
:iconoblivion90513:
Oblivion90513 Featured By Owner Mar 23, 2016
Thanks for the watch:) (Smile) 
Reply
:iconhanah-cucheo:
Hanah-Cucheo Featured By Owner Mar 27, 2016
- Nothing :)
Reply
Add a Comment: