Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant LínVietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 34 Deviations 679 Comments 5,849 Pageviews
×

Newest Deviations

LUCAS // by Hai-Designer LUCAS // :iconhai-designer:Hai-Designer 3 0 HAPPY BIRTHDAY MARK LEE // by Hai-Designer HAPPY BIRTHDAY MARK LEE // :iconhai-designer:Hai-Designer 0 0 HAPPY BIRTHDAY TIFFANY YOUNG HWANG // by Hai-Designer HAPPY BIRTHDAY TIFFANY YOUNG HWANG // :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 HAPPY BIRTHDAY TIFFANY YOUNG HWANG // by Hai-Designer HAPPY BIRTHDAY TIFFANY YOUNG HWANG // :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 LUMARK // by Hai-Designer LUMARK // :iconhai-designer:Hai-Designer 2 0 LUCAS // by Hai-Designer LUCAS // :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 JUNGWOO // by Hai-Designer JUNGWOO // :iconhai-designer:Hai-Designer 2 0 KIM NAYOUNG // by Hai-Designer KIM NAYOUNG // :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 my little love ::  marcas. by Hai-Designer my little love :: marcas. :iconhai-designer:Hai-Designer 0 0 LUMARK // by Hai-Designer LUMARK // :iconhai-designer:Hai-Designer 0 0 LUCAS // by Hai-Designer LUCAS // :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 MARK // by Hai-Designer MARK // :iconhai-designer:Hai-Designer 3 3 :: MARK :: by Hai-Designer :: MARK :: :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 :: MARK and JAEMIN :: by Hai-Designer :: MARK and JAEMIN :: :iconhai-designer:Hai-Designer 4 0 :: LUCAS x MARK :: by Hai-Designer :: LUCAS x MARK :: :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0 ngaykhacla by Hai-Designer ngaykhacla :iconhai-designer:Hai-Designer 1 0
4 by Hai-Designer


Favourites

Photopack 010# - Aesthetic pictures vol.3 by Efruse Photopack 010# - Aesthetic pictures vol.3 :iconefruse:Efruse 156 2 PACK imagenes pale aesthetic tumblr by babxsclub PACK imagenes pale aesthetic tumblr :iconbabxsclub:babxsclub 118 7 Ribbon Pack WITH PSD by DanooTech Ribbon Pack WITH PSD :icondanootech:DanooTech 373 10 Ribbons (flat) PSD by NishithV Ribbons (flat) PSD :iconnishithv:NishithV 3,401 311 Action - 3D Effect by Tardis-Bluee Action - 3D Effect :icontardis-bluee:Tardis-Bluee 47 10 18 - Sakura by Littliz 18 - Sakura :iconlittliz:Littliz 6 1 24 - Chaeyeon by Littliz 24 - Chaeyeon :iconlittliz:Littliz 3 0 Gradients 009 by Foxxie-Chan Gradients 009 :iconfoxxie-chan:Foxxie-Chan 75 8 // Kim Samuel // by mun495 // Kim Samuel // :iconmun495:mun495 21 0 5 years with BTS by MyMinniiee-PJ95 5 years with BTS :iconmyminniiee-pj95:MyMinniiee-PJ95 16 1 PASTEL TEXTURES by SabDesings PASTEL TEXTURES :iconsabdesings:SabDesings 798 83 Renders 014 // Plants Pngs by BEAPANDA Renders 014 // Plants Pngs :iconbeapanda:BEAPANDA 1,053 107 Leaves Png's Pack | ColdLove98 by ColdLove98 Leaves Png's Pack | ColdLove98 :iconcoldlove98:ColdLove98 273 26 20180521 HAPPY 500 DEVIATIONS MADE BY OKTEAM ((= by okteam 20180521 HAPPY 500 DEVIATIONS MADE BY OKTEAM ((= :iconokteam:okteam 54 23 NCT DREAM WE YOUNG RENDER PACK #1 | MARK by jaekooks NCT DREAM WE YOUNG RENDER PACK #1 | MARK :iconjaekooks:jaekooks 68 10 INTERPRETATION TEMPLATE #01 by divusnympha INTERPRETATION TEMPLATE #01 :icondivusnympha:divusnympha 116 1

deviantID

Hai-Designer
Lín
Vietnam

Diep, Hanoi, Vietnam.
+ WATTPAD/octberdi
+ FACEBOOK/nguyenthanhdiep
NCT 2018 | SNSD | ONG SEONGWOO.
Jaemin/ Lucas/ Mark/ YoonA/ Chungha.
+ marcaschomottuonglaituoisang
nếu các bạn chưa biết, thì pick của mình là Miyawaki Sakura, Lee Chaeyeon, Kim Nayoung và Yabuki Nako. 
mình pick tất hội géi produce 48..
Interests

Activity


Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

Comments


Add a Comment:
 
:iconhanhtay:
Hanhtay Featured By Owner Jul 5, 2018  Student Artist
Lín ư? Mày des đẹp dữ
Reply
:iconhai-designer:
Hai-Designer Featured By Owner Jul 7, 2018
ừ Lín nè chào bẹn Hana nghennnn <3333 tao des đẹp đâu éc nhưng dù sao vẫn cảm ơn màyyy
Reply
:iconhanhtay:
Hanhtay Featured By Owner Jul 10, 2018  Student Artist
ừ hihi
Reply
Hidden by Commenter
:iconhai-designer:
Hai-Designer Featured By Owner Jan 6, 2018
Lại gặp bạn đồng niên nữa rồi ố là lá :v Tớ không edit đẹp cho lắm đâu, sao ai cũng bảo đẹp nhỉ :v Nhưng thôi kệ vậy, tớ là Lín, gọi là D hay Dờ gì gì đấy cũng được ^^
Reply
Add a Comment: