Deviation Actions

Hagalazka's avatar

Up in the Sky

Published:
By
1K Views

Description

Happy (late) birthday Pegajen! :3
Have lil' sunny Skittles-pone Rainbow Dash: Astonished 

I don't really like birthday wishes, so let this drawing speak for everything, I guess? 
Image details
Image size
1050x1700px 1.21 MB
© 2018 - 2022 Hagalazka
Comments24
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ShinHoffman's avatar
Bardzo doceniam projekt postaci, który zachowuje wszystkie charakterystyczne cechy Rainbow Dash, rozwija je, zmieniając jej wizerunek, jednocześnie zachowując pewną lekkość. Lekkość ta współgra z budowanym przez barwy, światła klimatem :) Te elementy to nieco inna sylwetka (proporcje), więcej sierści na piersi oraz przy kopytach, dłuższa i mocniej rozwiana przez wiatr grzywa (nadaje to dynamiki), duże uszka, oczy opatrzone wyraźniejszym make-upem, a także tęczowe skrzydła. Wszystko to są interesujące pomysły, zrealizowane godnie, starannie co się po prostu podoba ;)

Widoczne w tle tło oraz chmury (fragmenty Cloudsdale?) dopełniają efektu i również są wizytówką lekkości. Doskonałe dziełko, które można oglądać i oglądać, fani Rainbow Dash winni być więcej niż usatysfakcjonowani :D