Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Ha-Bi-K-PFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 19 Deviations 306 Comments 2,292 Pageviews
×

Newest Deviations

Benji - B.I.G by Ha-Bi-K-P Benji - B.I.G :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 11 2 Taeho - IMFACT by Ha-Bi-K-P Taeho - IMFACT :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 0 #0422 - Happy HeedoDay - B.I.G by Ha-Bi-K-P #0422 - Happy HeedoDay - B.I.G :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 2 0 Tension up - UngJae - Imfact by Ha-Bi-K-P Tension up - UngJae - Imfact :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 9 0 ID by Ha-Bi-K-P ID :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 1 0 [SHARE PSD] Happy 3rd Anniversary with JJCC by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] Happy 3rd Anniversary with JJCC :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 14 29 [SHARE PSD] Happy YunSung Day by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] Happy YunSung Day :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 2 [SHARE PSD] DaeWon Day - 0317 by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] DaeWon Day - 0317 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 5 2 [SHARE PSD] MILO - ROMEO by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] MILO - ROMEO :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 1 7 Avatar by Ha-Bi-K-P Avatar :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 2 0 #1 FLOWER IMAGES by Ha-Bi-K-P #1 FLOWER IMAGES :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 26 30 5 PNGS - By Ha-Bi-K-P - SNOW by Ha-Bi-K-P 5 PNGS - By Ha-Bi-K-P - SNOW :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 10 9 Share Coloring 3 by Ha-Bi-K-P Share Coloring 3 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 7 3 Share Coloring 2 by Ha-Bi-K-P Share Coloring 2 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 1 Share 12 Renders JB by Ha-Bi-K-P Share 12 Renders JB :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 28 8 Share Coloring by Ha-Bi-K-P Share Coloring :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 0

Favourites

PSD COLORING 29 by AugT30 PSD COLORING 29 :iconaugt30:AugT30 48 17 Pack Png 1872 // KARD (Bomb Bomb) by BEAPANDA Pack Png 1872 // KARD (Bomb Bomb) :iconbeapanda:BEAPANDA 57 8
Journal
[TUT DES #6] JESSICA JUNG - SPREAD YOURS WINGS
Thật ra TUT này mình đã quay rất lâu rồi nhưng vì có chút ko vừa ý nên cài ở chế độ riêng tư chứ ko post công khai Gần đây lại bận quá ko thể quay TUT nên post đỡ em ấy cho các bạn xem mong là giúp ích đc cho các bạn ^w^
:iconBHottest:BHottest
:iconbhottest:BHottest 12 0
PSD #107 - If i leave by YuriBlack PSD #107 - If i leave :iconyuriblack:YuriBlack 6 2 PSD #110 - Voice by YuriBlack PSD #110 - Voice :iconyuriblack:YuriBlack 5 4 PSD #111 - Royal by YuriBlack PSD #111 - Royal :iconyuriblack:YuriBlack 14 3 PSD #112 - Dear Dream by YuriBlack PSD #112 - Dear Dream :iconyuriblack:YuriBlack 7 4 Psd #154 by BHottest Psd #154 :iconbhottest:BHottest 49 2 Psd #155 by BHottest Psd #155 :iconbhottest:BHottest 22 0 [PSD] MIXING by BHottest [PSD] MIXING :iconbhottest:BHottest 25 4 Psd #156 by BHottest Psd #156 :iconbhottest:BHottest 29 2 PSD Coloring #168 by Bai by Siguo PSD Coloring #168 by Bai :iconsiguo:Siguo 88 10 PSD Coloring #169 by Bai by Siguo PSD Coloring #169 by Bai :iconsiguo:Siguo 95 14 Taeyeon [Four Seasons] by Siguo Taeyeon [Four Seasons] :iconsiguo:Siguo 118 15 PSD COLORING 27 by AugT30 PSD COLORING 27 :iconaugt30:AugT30 15 4 PSD COLORING 28 by AugT30 PSD COLORING 28 :iconaugt30:AugT30 33 12

Groups

deviantID

Ha-Bi-K-P
Vietnam

Activity


Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconinekhorus:
INekhorus Featured By Owner Edited Mar 28, 2018
Beautiful DA <3
+wb?
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 22, 2018
Thank you <3
Reply
:iconmarylander97:
MaryLander97 Featured By Owner Apr 20, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank You So Much For The Watch Dear :hug: :heart:
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 21, 2017
your wellcome and thank you for watch back Hug 
Reply
:iconzuryou:
zuryou Featured By Owner Apr 15, 2017  Student General Artist
Aaa cảm ơn chị đã watch em ạ!~
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 16, 2017
kcj :D
Reply
:iconmiru-ew:
Miru-EW Featured By Owner Aug 27, 2016  Student Interface Designer
Thanks for your watch <3 luv
Reply
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Jul 6, 2016
bạn ơi bn share brush bướm có dc k ?
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Jul 7, 2016
brush bướm nào bạn?
Reply
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Jul 7, 2016
orig04.deviantart.net/df2c/f/2… giống con bướm ở gần chữ "mới nói" ở quotes Yoona ấy bạn 
Reply
Add a Comment: