Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Ha-Bi-K-PFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 19 Deviations 278 Comments 1,874 Pageviews
×

Newest Deviations

Benji - B.I.G by Ha-Bi-K-P Benji - B.I.G :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 8 2 Taeho - IMFACT by Ha-Bi-K-P Taeho - IMFACT :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 3 0 #0422 - Happy HeedoDay - B.I.G by Ha-Bi-K-P #0422 - Happy HeedoDay - B.I.G :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 2 0 Tension up - UngJae - Imfact by Ha-Bi-K-P Tension up - UngJae - Imfact :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 9 0 ID by Ha-Bi-K-P ID :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 1 0 [SHARE PSD] Happy 3rd Anniversary with JJCC by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] Happy 3rd Anniversary with JJCC :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 14 29 [SHARE PSD] Happy YunSung Day by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] Happy YunSung Day :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 2 [SHARE PSD] DaeWon Day - 0317 by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] DaeWon Day - 0317 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 5 2 [SHARE PSD] MILO - ROMEO by Ha-Bi-K-P [SHARE PSD] MILO - ROMEO :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 1 7 Avatar by Ha-Bi-K-P Avatar :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 2 0 #1 FLOWER IMAGES by Ha-Bi-K-P #1 FLOWER IMAGES :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 26 30 5 PNGS - By Ha-Bi-K-P - SNOW by Ha-Bi-K-P 5 PNGS - By Ha-Bi-K-P - SNOW :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 9 9 Share Coloring 3 by Ha-Bi-K-P Share Coloring 3 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 7 3 Share Coloring 2 by Ha-Bi-K-P Share Coloring 2 :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 1 Share 12 Renders JB by Ha-Bi-K-P Share 12 Renders JB :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 26 8 Share Coloring by Ha-Bi-K-P Share Coloring :iconha-bi-k-p:Ha-Bi-K-P 4 0

Favourites

[17] Texture Pack: Cold War by Rosesylla [17] Texture Pack: Cold War :iconrosesylla:Rosesylla 152 8 PNG #1 by AugT30 PNG #1 :iconaugt30:AugT30 50 16 Cherry blossoms PNG #4 by AugT30 Cherry blossoms PNG #4 :iconaugt30:AugT30 55 13 Lightbulbs PNG #6 by AugT30 Lightbulbs PNG #6 :iconaugt30:AugT30 86 22 Cherry blossoms PNG #7 by AugT30 Cherry blossoms PNG #7 :iconaugt30:AugT30 54 11 PACK RENDER #10 - PARK WOOJIN by AugT30 PACK RENDER #10 - PARK WOOJIN :iconaugt30:AugT30 25 8 Lightbulbs PNG #8 by AugT30 Lightbulbs PNG #8 :iconaugt30:AugT30 77 22 Starlight PNG #9 by AugT30 Starlight PNG #9 :iconaugt30:AugT30 66 24 Bluedot PNG #10 by AugT30 Bluedot PNG #10 :iconaugt30:AugT30 49 18 Drawing plant leaves PNG #11 by AugT30 Drawing plant leaves PNG #11 :iconaugt30:AugT30 80 18 Texture Pack #1 By Fnguler by fnguler Texture Pack #1 By Fnguler :iconfnguler:fnguler 856 89 Texture Pack #2 by intoxicatedvogue Texture Pack #2 :iconintoxicatedvogue:intoxicatedvogue 1,127 73 FALLEN SKY - #1 Texture pack by William-BR FALLEN SKY - #1 Texture pack :iconwilliam-br:William-BR 1,180 160 Maze Of Red by annoyss Maze Of Red :iconannoyss:annoyss 1,557 169 6 textures 900x650 : 69 by Carllton 6 textures 900x650 : 69 :iconcarllton:Carllton 1,876 274 Texture pack #1 | Poicie by kateGraphics Texture pack #1 | Poicie :iconkategraphics:kateGraphics 1,690 203

Groups

deviantID

Ha-Bi-K-P
Vietnam

Activity


Share Vector
share bộ vector dầu tiên cho bạn nào muốn
------
WATCH + FAV + CMT = LINKDOWNLOAD
------
vector này mình đã tách sẵn, chỉ chọn vector bạn muốn rồi kéo đi là được
---
Edit: Hiện tại tớ không có máy tính nên tớ đẻ link ở đây mọi người cứ download
sta.sh/016vqthwm1dx
Loading...
[SHARE PSD] Happy 3rd Anniversary with JJCC
Chà chan, đã được 3 năm trôi qua rồi...Cũng chỉ mong nhóm sẽ có 1 tương lai sáng rạng hơn :D (Big Grin)  và sẽ comeback với 7 thành viên :D (Big Grin) 
------
Link full size: imgur.com/a/pJswF
-----
Rules:
Fav + watch + cmt = Link download
Credit me if you use
-----
Credit: Trần Lam, wwildfl01, stephanieangel28, google,...
Stock: Capella, February-April, babyboo, google, twitter,...
Coloring by me
Model: JJCC
----
Edit: link down sta.sh/22ehsxnxusc0?edit=1

Loading...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconinekhorus:
INekhorus Featured By Owner Edited Mar 28, 2018
Beautiful DA <3
+wb?
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 22, 2018
Thank you <3
Reply
:iconmarylander97:
MaryLander97 Featured By Owner Apr 20, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank You So Much For The Watch Dear :hug: :heart:
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 21, 2017
your wellcome and thank you for watch back Hug 
Reply
:iconzuryou:
zuryou Featured By Owner Apr 15, 2017  Student General Artist
Aaa cảm ơn chị đã watch em ạ!~
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Apr 16, 2017
kcj :D
Reply
:iconmiru-ew:
Miru-EW Featured By Owner Aug 27, 2016  Student Interface Designer
Thanks for your watch <3 luv
Reply
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Jul 6, 2016
bạn ơi bn share brush bướm có dc k ?
Reply
:iconha-bi-k-p:
Ha-Bi-K-P Featured By Owner Jul 7, 2016
brush bướm nào bạn?
Reply
:iconsnsdexotfboys:
snsdexotfboys Featured By Owner Jul 7, 2016
orig04.deviantart.net/df2c/f/2… giống con bướm ở gần chữ "mới nói" ở quotes Yoona ấy bạn 
Reply
Add a Comment: