GypsyH on DeviantArthttps://www.deviantart.com/gypsyh/art/House-of-Brews-272161947GypsyH

Deviation Actions

GypsyH's avatar

House of Brews

By
Published:
1.9K Views

Description

Started with parameters by :devcndrchaos: of this image


Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
S.....s/...g2...w....2Q...EJePW8g2s2.bpA.G7N8r1Ey6sjs/6AV.Q3GmOB4dM5.vyyK2rjbN.k
................................qPV795eWwz1........Y./..................7/2.....
.................Mk53....6Uo7...A/....E4.....k3awnntfFoD/.kYu2yD...m/dkpXm1.....
./EnAnID/2../2EnAnAnAnA..dPGA6k85OsDBnAnAnAnoz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD4wYjIVuuMx1.vySXxLrIzKih97C.GAjj0MVnmFwDcvHphN.2aeivy033UzvPSypD55M1TOZR
HxPH3yVLEjCKzyvj3mR6W9hj......YVJ.............kD.2....sD..kz....................
.............A6U.i1...sD....z.JR37.wpJY.EOLF0.nR37.orJY.kVLF0.FS37..............
................80kzexzzz1UO..1......61...EB....z.E97s4..TEE....2/...kW8....SQ4I
4lJKi6YL8yzlcisz....zTAe98A6oc..zzzz.EmYEkti4xyjaFBqwnQahz9..........2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0..........VIX0xT4Ru/E15T51vojwzs0alwF.HWzj7UD6HyVzgzP6JcEz
vF6W.2D8YqFpt/zDaFBqwnQahznkhw1ZBGouzaH3IsDRs36.gPJOyyyDuzHCR8Zc4xRczA/p29ZNEm/k
JQ.8yT18a.ER0mVUc1Q1.zMTnkZHsRojPV1FdcTdQ.A...8cU0E7ZI0.zz/cU08.cV4O.szDU08c.k7b
Q0EzT/8cU0kjzy9.Qs5cU08.9jwm..bTU08c.6oE1/.ly/8cU0EdZK8.Mw5cU08..1Ak.kqTU08c.gvi
v0.kz/8cU0UoG9B....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..kKOZtKAs2a9e/rN.sWOkR4.........
E.../A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...........Cmw6z/1wwz83iSIsuFVxD..........2.....................................
................................................................................
.....................k1...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E.......UK/ALD8Qxckpyz...........................
................................................................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.U5.................
................4MU/....................6.2........wz.........zD........Uz1.....
................................................................................
....................CC......................}
Image size
1920x1200px 3.96 MB
© 2011 - 2024 GypsyH
Comments80
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LilRedWagon's avatar
NICE!! ... LRW will drink to THIS! ... SMILES.