Shop Forum More Submit  Join Login
Polski: Taka platformówka, którą robiłem ze 2 lata temu. Stawiałem na realistyczność. ;P Na razie tylko "demo", nie wiem, czy dokończę.
Sterowanie:
Lewo-Prawo - ruch, przy kucnięciu sterowanie bronią
Góra - skok, przy ścianie odbicie, zeskok ze zwierzęcia
Dół - kucnięcie, przygotowanie broni
X,C - Zmiana broni
H - klucze
Spacja - "Pacnięcie", wzięcie przedmiotu, dłużej przytrzymując atak z pięści, w powietrzu "obrót", przy kucnięciu użycie broni
Porady:
-Dzika można ujeżdżać. Jeża tak samo, ale musisz mieć małą prędkość pionową :D
-Podobnie można wskoczyć na kolce (prędkość max 3 piksele na klatkę).
-Po wejściu na wyskocznię, musisz trzymać długo spację, jeśli chcesz lecieć wysoko.
-Przejście do drugiej części poziomu jest w górnej, prawej części mapy.
-Skrzynki można niszczyć, rzucając je o ścianę. Zalecam to, by zmniejszyć lagi.

English: A platformer i made 2 years ago. I wanted it to be realistic. ;P It's only a demo now, don't know if I end it.
Control:
Left-Right - horizontal move, aiming a gun during crouching
Up - jump, walljump or end of riding an animal
Down - crouch, preparing a weapon
X, C - weapon change
H - keys
Space - weak punch, grabbing an object, strong punch after holding longer, spin if character is in the air, using a weapon during crouching
Tips:
-You can ride a boar. As well as hedgehog, but you have to have low vertical speed. :D
-You can also jump on the spikes from a low height (velocity not higher than 3 pixels per frame)
-After jumping off a springboard you have to press space longer to jump high
-Passage to the second stage is in the right-top part of the map
-The boxes can be destroyed by throwing them on the wall. Do it to avoid lags.
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 18, 2015
Image Size
1.0 MB
Resolution
800×601
Link
Thumb

Stats

Views
190
Favourites
0
Comments
0
Downloads
1

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License.